Post its fra Gilwell
Opstil dine mål
Ukendt
23-11-2015
”Ledelse er, at gøre tingene rigtigt – lederskab er at gøre de rigtige ting”. Det sagde den nu afdøde ledelsesforsker Peter Drucker.

På TreperleGilwell arbejder vi med ledelse og lederskab, både som en måde at forstå på, men også som en faglig disciplin. Det vil sige, at vi på kurset både lægger op til personlig refleksion og stillingtagen, og dykker ned i dele af den meget store værktøjskasse, der knytter sig til ledelse med særlig vægt på en systemisk og anerkendende tilgang til lederskabet.

Lederskab definerer, hvordan fremtiden bør se ud

Ledelsesteoretikeren John Kotter definerer forskellen på ledelse og lederskab på denne måde:

” Ledelse er en samling af processer, der kan holde et system af mennesker og teknologi kørende uden større problemer [.....] lederskab definerer, hvordan fremtiden bør se ud, får medarbejderne til at slutte op bag en vision og inspirerer dem til at realisere den trods forhindringerne”.

I spejdersammenhæng er det interessant at arbejde med både ledelse og lederskab – dels fordi vi som organisation og bevægelse arbejder med at udvikle ledere, blandt andet med udgangspunkt i de tre pligter og Baden Powells bud om ”at efterlade verden en smule bedre end du fandt den” – og dels fordi et af vores værktøjer til at udvikle fremtidens ledere netop er ledelse og lederskab. 

Sæt alle dine ledertalenter i spil

På TreperleGilwell har vi især fokus på forandringsledelse. Alle forandringer både i spejderarbejdet og i resten af samfundet, kræver ledelse. Det gælder i meget høj grad i spejderbevægelsen – vi vil noget med vores ledelse. Måske kan man sige det så kort, at ”spejderbevægelsen udvikler fremtidens ledere gennem synligt lederskab”.

Fakta om TreperleGilwell 2016

I 2016 løber KFUM-Spejdernes tredje TreperleGilwell af stabelen. Målgruppen er ledere, som allerede har været på Gilwell. Formålet er, at deltagerne påtager sig formel og uformel ledelse med henblik på at skabe den nødvendige forandring i alle sammenhænge, de befinder sig i, for at opfylde BP’s bud om at efterlade verden som et bedre sted, end de fandt den.

 

  • Kurset finder sted på Houens Odde Spejdercenter 25.-28. februar og 28.-30. Oktober.
  • Mellem de to kursusweekender skal deltagerne arbejde med et projekt, og der vil være tre regionale patruljemøder.
  • Kurset koster 2.800 kr. inkl. rejserefusion.
  • Ansøgningsfristen til kurset er 20. Januar 2016

Du kan læse mere om kurset på www.spejdernet.dk/treperle, eller følge med på facebook på facebook.com/TreperleGilwell 

//

Staben for TreperleGIlwell 

Mads Hjortkjær, Jesper Oehlenschlager, Lisbet Lentz, Peter Harbo, Stine Homann