Foto: Johny Kristensen
30-04-2020
Dansk Ungdoms Fællesråd COVID-19 nødpulje støtter lokale børne- og ungdomsforeninger - heriblandt spejdergrupper, der er trængt økonomisk på grund af corona-nedlukningen. Puljen er åben for ansøgninger fra den 29. april til den 10. maj. Læs mere her.

Søg DUFs nødpulje til foreninger

Med Dansk Ungdoms Fællesråds nødpulje er der hjælp at hente for grupper, som har tabt penge i forbindelse med nedlukningen. Gruppen kan således søge støtte til afholdte udgifter/tabte indtægter i perioden 11. marts til 31. august 2020, som er kendt på ansøgningstidspunktet.

Ansøgningsfristen er 10. maj.

Du kan læse mere om puljen her, og se hvordan du søger.

Det støtter nødpuljen

Gruppen kan søge støtte til udgifter eller tabte indtægter i perioden 11. marts - 31. august 2020.

  • Afholdte udgifter til aktiviteter, som er aflyst i forbindelse med COVID-19 nedlukningen.
  • Tabte indtægter fra foreningens arbejde på fx festivaler, markeder, lejre eller andre begivenheder, som er aflyst i forbindelse med COVID-19 nedlukningen.
  • Tabte indtægter fra udlejning af lokaler og udstyr som følge af COVID-19 nedlukningen.
  • Tabte indtægter fra medlemskontingenter og støtteindbetaling som følge af COVID-19 nedlukningen.

Der er ingen grænse for, hvad gruppen kan søge, men DUF kan bevillige et mindre beløb end det, du søger, af hensyn til puljens størrelse.

Ansøg senest 10. maj

For at søge puljen skal du udfylde ansøgningsskemaet på DUFs hjemmeside. Du finder siden her, hvor du også kan læse mere om, hvilke krav DUF stiller til ansøgningen herunder oplysninger om gruppens økonomi.

Puljen er åben for ansøgninger fra den 29. april til den 10. maj, og alle ansøgninger bliver behandlet efter ansøgningsfristen.

Din ansøgning bliver behandlet af et puljeudvalg med repræsentanter fra DUFs medlemsorganisationer efter ansøgningsfristen den 10. maj.

Søg puljen her.