Foto: Johny Kristensen
24-11-2021
Flere og flere steder oplever vi at samtalen om kristendom og forkyndelse får lov at tage plads. Korpsweekend på Houens Odde i weekenden var ingen undtagelse.

Samtaler om kristendom og forkyndelse vokser mere og mere frem

Af Styregruppen for Kristendom og Forkyndelse (SKF)

I weekenden var mange styre-, arbejds- og projektgrupper samlet på Houens Odde til Korpsweekend. For første gang i mange år måtte forkyndelsesområdet have et af de store lokaler, for hos Styreruppen for Kristendom og Forkyndelse (SKF) er vi nemlig ved at være mange i båden.

Mange Fiskere ombord

SKF har nedsat to arbejdsgrupper: PUF (Patruljen for Udvikling af Forkyndelsesmaterialer), som blandt andet arbejder på at udgive et fysisk materiale i løbet af 2022 og SKUP (SKFs UddannelsesPatrulje), som oftest har været at møde på Uddannelsesweekender, hvor de arbejder med materiale til ungdomskurserne samt understøtter stabene på ungdomskurserne i deres forkyndelsesarbejde. Både PUF og SKUP var mødt op sammen med vores kirkelige repræsentanter, så vi var en god flok til sammen at snakke om retningen for det fremtidige forkyndelsesarbejde i korpset. Vi har blandt andet repræsentanter siddende i Danske Kirkers Råd, BUSK og detmedgud. Tilsammen kalder vi alle disse gode folk for "Fiskerne" - med klar inspiration fra Jesus, som sendte os alle sammen ud i verden for at blive menneske-fiskere.

Den gode samtale - og de svære svar

En af de ting, der har fyldt rigtig meget på styregruppens skrivebord har været formuleringen af nogle sætninger, der kort og præcist fortæller om vores kristne ståsted og hvad det konkret betyder for vores praksis. Et arbejde vi har sat i gang, fordi vi både selv oplever, at det kan være svært at sætte ord på, og fordi vi hører fra grupperne, at det også kan være svært der - ikke mindst måske når en forælder spørger, hvad vi egentlig mener med det der kristne og om "hvor kristne er I egentlig?". Vi forventer at få finpudset formuleringerne i løbet af foråret, hvorefter de vil blive brugt rundt omkring for at hjælpe os alle med at blive skarpe på, hvad vi egentlig mener, og hvorfor vi gør, som vi gør.

Endnu en drøm

Vores næste drøm er at nedsætte endnu en patrulje - eller rettere en slags rejsehold - der kan tage ud og besøge dirstrikterne, og der være med til at give samtalen om kristendom og forkyndelse et boost. Idéen blev præsenteret på weekendens TOP-møde, hvor mange distriktschefer gav os deres input til det videre arbejde. Har du idéer til, hvordan vi skruer det bedst sammen, hører vi meget gerne fra dig. Også hvis du har lyst til at være med på rejseholdet eller kender en, vi skal tage fat i om denne opgave?

Så skriv til Styregruppen på skf@kfumspejderne.dk