Foto: Kampagneteam for Pia Melin
02-09-2021
I sidste uge blev der online afholdt verdensspejderkonference for 172 af verdens lande. Læs her om beslutninger og Pias genvalg.

Pia Melin Graasbøll er blevet genvalgt til verdensspejderbevægelsens bestyrelse

Hvert tredje år mødes spejdere fra hele verden for at drøfte retningen for verdens mere end 57 millioner spejdere. Konferencen blev som følge af COVID-19 afholdt online i år. For nogle lande som eksempelvis Danmark og Sverige var det muligt at mødes og være sammen under konferencen, men for rigtig mange af de deltagende lande, sad deltagerne hjemme i hver deres hus.

På konferencen blev bestyrelsen (World Scout Committee) for World Organization of the Scout Movement (WOSM) valgt. WOSM er det lilla mærke du har på din uniform ved siden af KFUM-Spejder logoet. 

På konferencen blev der desuden drøftet og besluttet den samlede retning for verdens spejdere de kommende år. Læs herunder, hvordan valget og drøftelserne gik.

Pia Meling Graasbøll genvalgt til bestyrelsen for WOSM - World Scout Committee

Når Danmark deltager i verdensspejderkonferencen, så er det Danish Scout Council, der deltager. Medlemmerne af Danish Scout Council er alle KFUM-Spejdernes medlemmer samt drengemedlemmer fra Det Danske Spejderkorps og Danske Baptisters Spejderkorps.

Danish Scout Council havde igen på denne konference valgt at opstille Pia Melin Graasbøll til bestyrelsen. Pia er KFUM-Spejder, hvor hun eksempelvis har været uddannelsesleder og hovedbestyrelsesmedlem og så sad hun også i bestyrelsen for WOSM i sidste periode.

Pia fik igen denne gang et flot valg, og skal derfor sidde i bestyrelsen for WOSM de næste tre år, sammen med de andre valgte fra USA; Libanon, Belgien, Sydkorea, Argentina, Tunesien, Tyskland, Ukraine, Hong Kong, Etiopien og Spanien.

Du kan se den samlede bestyrelse her.

Følgende blev besluttet på konferencen og skal derfor danne ramme om arbejdet for WOSM de kommende år

  • Strategiplanen for de næste tre år er blevet godkendt
  • Den nye kontingentstruktur implementeres, når den globale COVID-19 situation igen er stabil
  • Større fokus på meningsfuld inddragelse af unge på alle niveauer i beslutninger
  • Større fokus på spejderbevægelsens rolle i at skabe fred i verden
  • Drøftelse om, hvordan vi bedst støtter de lande, som melder sig som værter til verdenslejre. Der har været nogle svære betingelser i forbindelse med COVID-19
  • Større fokus på hvordan spejderbevægelsen kan bidrage til  løsning af klimakrisen
  • Stramning af krav til samværsregler
  • Verdensspejderkonferencen skal i 2024 afholdes i Egypten
  • Moot (verdenslejr for rovere) skal i 2025 afholdes i Portugal
  • Verdensjamboreen skal i 2027 foregå i Polen

Især drøftelserne om meningsfuld ungeinddragelse og spejderbevægelsens rolle i at løse klimakrisen fyldte rigtig meget på konferencen.

Det betyder indenfor miljømæssig bæredygtighed at WOSM fremover vil arbejde mere med måling af organisationens CO2 udslip, grønne regnskaber, konsulenthjælp omkring klima til medlemslande og højere krav til lande, der påtager sig en rolle som vært for verdensspejder arrangementer.

For ungeinddragelse betyder det, at der er fokus på, hvordan unge får en større stemme i beslutningsprocesser - både på verdensniveau men også lokalt, regionalt og nationalt.

Hvis du har spørgsmål til verdensspejderkonferencen, skal du være velkommen til at skrive til tobias@kfumspejderne.dk