Foto: Christian Bloch Hansen
16-12-2016
Hvad er formålet med at samarbejde med en ekstern partner? Hvad får samarbejdspartneren ud af det, og hvad får KFUM-Spejderne ud af det?

KFUM-Spejderne puster løbende liv i store og små projekter, der alle rykker verden - med vilje. Projekterne bliver gennemført sammen med forskellige eksterne samarbejdspartnere – og hvorfor er det tilfældet? Der er mange grunde til det, men fælles for dem alle er, at de efterlader verden en smule bedre end, vi fik den og gør børn og unge i stand til at tage ansvar for en bedre verden.

Budskaberne kommer længere ud
Når KFUM-Spejderne i Danmark opstarter et projekt med en ekstern samarbejdspartner, får selve projektet en større kendskabsgrad, da det nu er målgruppen fra to eller flere organisationer, der får kendskab til projektet. På den måde kan organisationernes værdier blive udbredt til en større skare, og et samarbejde er dermed en langsigtet investering for begge.

”Samarbejdet med KFUM-Spejderne i Danmark giver værdi til projektet, da KFUM-Spejderne giver inspirerende indspark, da der gøres brug af frivillig arbejdskraft – det er godt men udfordrende, da der ikke kan stilles samme krav som til ansatte. Dog overstiger fordelene ved frivilligt arbejde ulemperne,” udtaler Kenneth Hansen fra reklameburauet, Sylvester Hvid, som afvikler projektet sammen KFUM-Spejderne på vegne af European Recycle Platform.

Ny fælles viden
Derudover får både KFUM-Spejderne i Danmark og samarbejdspartneren erfaringsudvekslet, indsigt i ny viden samt udviklet kompetencer. På den måde kan et projekt blive større og mere værdifuldt, når vi løfter i flok.  

”Den måde vi kan løfte mest på, er ved at vise omverden vores værdier og dele ud af vores erfaringer. Vi åbner op og deler, og på en måde vender vi vrangen ud af organisationen, men vi får meget viden om andre organisationer tilbage. Vi oplever derfor at 1+1 bliver til 3”, udtaler Thomas Kirkeskov, generalsekretær hos KFUM-Spejderne i Danmark.  

Når KFUM-Spejderne i Danmark starter et projekt med en samarbejdspartner, handler det ikke kun om penge. Det handler i høj grad om at finde organisationer eller virksomheder med de samme værdier som KFUM-Spejderne i Danmark. Succesprojekter er baseret på forventningsafstemning og erfaringsudveksling, og derfor er det en kernefaktor for KFUM-Spejderne i Danmark, at der er enighed om værdigrundlaget.