Foto: Johny Kristensen
17-12-2020
Med overvældende flertal blev alle fire resolutionsforslag stemt igennem på KFUM-Spejdernes ekstraordinære virtuelle landsmøde 2020.

Opbakning til alle resolutionsforslag på ekstraordinært landsmøde

Med den bratte afbrydelse af landsmødet i september nåede landsmødet ikke at behandle indmeldte resolutionsforslag. Med det ekstraordinære virtuelle landsmøde 15. december 2020 blev der mulighed for at stille resolutionsforslag endnu en gang, og det udmøntede sig i fire resolutionsforslag, som var til afstemning tirsdag aften. Alle fire blev vedtaget.

Inkluderende brug af symboler og traditioner

Første afstemning handlede om spejderarbejdets symboler og traditioner og var stillet af hovedbestyrelsen. De ønskede mandat til at de frem mod næste landsmøde skulle sikre en dialog om, hvordan symboler og traditioner anvendes på en måde, så både den nye og nuværende spejder og dennes familie føler sig inkluderet i fællesskabet.

Men en enkelt lille ændring i ordlyden, blev forslaget vedtaget med 117 stemmer for ud af 127 afgivne stemmer. Fem stemte imod og fem stemte blankt.

Korpsets formål og arbejdsform

Hovedbestyrelsen havde ligeledes stillet forslag om, at de frem mod næste landsmøde skal afdække behovet for en opdatering af KFUM-Spejdernes ’Formål og arbejdsform’ (§ 3-4). Hvis formuleringerne viser sig at kalde på en opdatering, skal hovedbestyrelsen pålægges at stille forslag til opdatering af disse til næste landsmøde.

Landsmødeforsamlingen havde ingen kommentarer til forslaget, der efterfølgende blev vedtaget med 117 stemmer for ud af 126 afgivne stemmer. Tre stemte imod og tre stemte blank.

Aktivt roverarbejde

Det resolutionsforslag som gav mest debat på landsmødet var forslaget om, at der kommer øget fokus på at skabe et aktivt roverarbejde.

I motivationen for forslaget lød det, at arbejdet med at skabe det aktive roverarbejde skal udføres af roverne, ligesom roverne har en forpligtelse til at formidle deres ønsker. Men med forslaget ønskede forslagsstillerne at hovedbestyrelsen, i samarbejde med grupperne og distrikterne, udarbejder en strategi for, hvordan roverarbejdet gennem konkrete tiltag kan udvikles, lokalt såvel som nationalt.

Forslaget gav anledning til mange kommentarer, men efter at alle var kommet til orde, blev forslaget vedtaget med 98 stemmer for ud af 126 afgivne stemmer. 16 stemte imod og 12 stemte blankt.

Indførelse af automatisk fornyelse af børneattest

Sidste forslag til afstemning var en aktivering af en funktion i Medlemsservice omkring indhentelse af børneattester, således at dette sker hvert andet år. Under den efterfølgende debat blev det pointeret fra flere sider, at en børneattest aldrig må blive en sovepude, da det er dialogen om og udarbejdelsen af samværsregler, som er det stærkeste redskab.

Forslaget blev vedtaget med hele 126 stemmer for ud af 129 afgivne stemmer. En stemte imod og to stemte blankt.
 

Der er ved at blive udarbejdet referat af det ekstraordinære landsmøde, der vil blive offentliggjort, når det er godkendt af landsmødets dirigenter.