06-06-2019
KFUM-Spejderne har i samarbejde med Grøn Kirke og Folkekirkens Nødhjælp udgivet et aktivitetshæfte med tilhørende mærke, som skal give børn og unge viden om klima- og miljøproblematikker og berede dem på at handle.

Nyt aktivitetshæfte med fokus på klima- og miljøproblemer

Aktivitetsmaterialet lægger op til, at spejderne personligt og i fællesskab med andre lærer at handle på klimaforandringerne. Gennem aktiviteterne lærer spejderne at tage globalt ansvar og få inspiration til lokal handling for at løse udfordringerne. Hæftet bygger på tanken om næstekærlighed, omtanken for skaberværket samt et fællesskab med hinanden og naturen. Hæftet er målrettet junior og tropsspejdere, men kan også bruges af andre enheder.

Gratis mærke til alle spejdere

Alle aktiviteterne er fuldt beskrevet og klar til at tage fat på. Prøv blandt andet at lave vindhejseværk, hvor energien til at kunne dreje hejseværket rundt, kommer fra vinden, lav en bordskåner ud af gamle kaspler eller plant et håbs træ og nedskriv jeres ønsker for fremtiden. Når I har gennemført aktiviteterne, kan I få et mærke til uniformen, som kan bestilles hos 55 grader Nord her. Mærket er gratis når portoen er betalt.

Der er sendt to aktivitetshæfter og et eksemplar af mærket ud til grupperne sammen med korpsudsendelsen.

Lokale kraftcentre med kirken

Hvis I har mod på mere er flere af aktiviteterne oplagte at lave i samarbejde med jeres lokale kirke. For eksempel kan man lave en affaldsindsamling, der slutter med en madspilds-middag, hvor deltagerne lærer om at være taknemmelig for den mad vi får givet. Ved at samarbejde med kirken om klima og miljø aktiviteter kan I blive mere synlig i jeres lokalområde og tiltrække nye spejdere med anderledes aktiviteter om et relevant samfundsemne.

Skriv til projektmedarbejder Mathilde Andersen på mail mathilde@kfumspejderne.dk, hvis I er interesserede i at høre mere om partnerskaberne.

I kan læse mere om partnerskaberne og håb til handling projektet her

Nyt aktivitetshæfte med fokus på klima- og miljøproblemer

Mærker og hæfter kan bestilles hos 55°Nord