18-11-2015
Mød den rutinerede stab på TrePerleGilwell her.

Staben for TreperleGilwell er sammensat af spejdere, som har arbejdet mange år med ledelse og uddannelse i spejdersammenhæng og i deres civile liv. Her kan du møde dem, og læse om hvad de brænder for.

"Jeg hedder Mads Hjortkjær, er 46 og bor med min 8-årige søn i Smørum. Jeg er uddannet på CBS, både i økonomi og økonomisk styring (HA) og indenfor ledelse, organisationsudvikling og innovation (HD-O).

Jeg arbejder som Projektporteføljechef i Topdanmark, hvor jeg afdækker behov for udviklings- og forandringsprojekter og anbefaler ledelsen hvilke projekter vi bør investere i. Jeg rådgiver projektledere, forretningsledere og -direktører og interesserer mig for metoder til projekter og ledelse af disse. Jeg holder mig ajour med ledelsesteori, organisationsudvikling, markedsudvikling og forretningsmuligheder.

I mit spejderliv har jeg altid beskæftiget mig med uddannelse og udvikling. Jeg har været ansat som udviklingskonsulent hos KFUM-Spejderne, hvor jeg havde ansvaret for at lave ny lederuddannelse og for it-anvendelsen. Jeg har lavet Gilwell-kurser i en årrække, Projektlederkurser både herhjemme og i udlandet og en lang række workshops i ind- og udland om ledelse, udvikling og forandringer.

På TreperleGilwell er jeg kursusleder, og er optaget af at uddanne spejderledere i ledelse af forandringer. Jeg tror spejderbevægelsen står overfor store muligheder for at spille en vigtig rolle i udviklingen af børn, unge og vores samfund. Jeg tror på at fremtiden betyder at vi skal tænke endnu mere ud af boksen og udover os selv som spejderkorps. Jeg er optaget af at vi får uddannet virkelig dygtige ledere der kan få den forandring vi ønsker at se i verden til faktisk at ske - at uddanne ledere der både kan og vil stå i spidsen og gå foran.

Jeg håber du vil være med til at forandre verden…"  

"Jeg tror på, at vi alle er sat i verden for at gøre en positiv forskel for os selv og for andre – og at vi som spejdere har en særlig forpligtelse til netop dette. Ikke bare fordi vi er spejdere, men fordi vi som spejdere har nogle særlige kompetencer og evner. Og med særlige evner følger også særlige forpligtelser.

Den forpligtelse kan vi heldigvis udfolde på rigtig mange måder og jeg ser TreperleGilwell som et sted, hvor den enkelte finder nye måder til, gennem ledelse af andre, at bidrage til en bedre verden. Et sted, hvor muligheder, evner og motivation udfoldes, udfordres og udforskes. Til gavn for den enkelte - og for alle andre!

Mit navn er Jesper Oehlenschlager, jeg er 46 år og bor i Ishøj sammen med min kone og tre børn. Jeg er bl.a. uddannet Diplomleder og coach o.m.a..

Så jeg ved lidt om meget, meget om lidt – og bringer for det meste det meste i spil J

I mit professionelle virker driver jeg tre virksomheder; et konsulenthus, hvor jeg sammen med Kim og Frans arbejder med strategi, ledelse og relationsudvikling i små og mellemstore virksomheder, et andet konsulentfirma, hvor jeg sammen med Kasper arbejder med udvikling af dagsinstitutioner – og endelig mit eget firma, hvor jeg underviser i grafisk visualisering. Derudover er jeg tilknyttet Erhvervsakademi Sjællands Center for efter- og videreuddannelse som underviser- og sidder samtidigt i bestyrelsen for Ishøj Erhvervsforening og i bestyrelsen for en københavnsk produktionsskole.

Mit spejderliv handler primært om uddannelse og udvikling. Jeg har arbejdet som korpssekretær, siddet i Korpslejrudvalget under Randerslejren, lavet Gilwell-kurser og projektlederkurser, lavet entrepreneuruddannelser i Tunesien – og sammen med nogle af de dygtigste mennesker, jeg kender, skabt TreperleGilwell!

Jeg glæder mig meget til at se dig på TreperleGilwell 2016 – og husk indtil da: ”Spejdere er noget for sig selv – og endnu mere for andre!”

———

"Jeg hedder Lisbet Lentz, jeg er 64 år gammel, og jeg bor i Ejby ved Køge. Jeg er optaget af at gøre en forskel så jeg kan forlade denne verden en lille smule bedre end jeg fandt den, og det fokus har jeg i alle de tre arenaer, som jeg hovedsageligt befinder mig i. Jeg er så priviligeret, at mit liv er fyldt med muligheder for at bidrage både lokalt, nationalt og internationalt

Den første arena jeg optræder i er placeret på Københavns Vestegn, hvor jeg arbejder som direktør for Velfærd og Undervisning i Ishøj kommune. Det betyder, at jeg bifinder mig i en attraktive position, hvor  jeg ikke blot har ansvaret for drift af dagtilbud, skoler, sårbare børn og voksne samt kultur- og foreningslivet, jeg også har mulighed for at bidrage til at skabe en bedre verden for børn og voksne i Ishøj Kommune. Min fornemste opgave er, at sætte rammer og retning for arbejdet, og at give plads til liv, der hvor der er liv og at skabe liv, der hvor der mangler liv.

For at jeg løbende kan holde mig i form som den kompetente og proaktive leder mine medarbejdere efterspørger, har jeg skabt mig en helt unik base hos KFUM-Spejderne, som er min anden arena. Her samler jeg ny inspiration, afprøver nye ideer og metoder, opbygger nære relationer og får kærlig og ærlig feedback. På den måde fungerer mit spejderliv som en livgivende kilde, hvor jeg får lov til at øve mig i ledelse og facilitering af læreprocesser. 

På det lokale niveau er jeg gruppeassistent i Ejby gruppe. På det nationale niveau blev det til 6 fantastiske og lærerige år i hovedbestyrelsen hvor jeg blev vist den tillid, at få posten som næstformand. De sidste mange år har jeg også bidraget som instruktør på voksenuddannelsesområdet, de sidste 10 år har det særlig handlet om Gilwell og Treperle Gilwell. Jeg er stolt over, at vi hos KFUM-Spejderne kan tilbyde lederkurser på dette professionelle niveau, og jeg finder energi til at fortsætte arbejdet, hver gang jeg oplever, hvor meget stab og kursusdeltagerne sammen rykker verden med vilje. 

På det internationale niveau er jeg ansvarlig for partnerskabet mellem Spejderne i Tunesien og KFUM-Spejderne, som startede i 2008. Efter Jasminrevolutionen i 2011 har formålet med partnerskabet været,  at bidrage til at opbygge og afprøve demokratiske handlemønstre i Tunesien, og på den måde rykker vi sammen med spejderne i Tunesien verden med vilje.

Min tredie arena er min rede, og den er befolket med børn, børnebørn, familie og venner, og her får og giver jeg den nærhed, opmærksomhed og omsorg, som vi alle har brug for, for at udvikle os og optræde som den person, som vores næste har brug for."

————

"Jeg hedder Peter Harbo. Jeg er uddannet kok og arbejder som køkkenchef i en større københavnsk kantine hvor jeg sammen med mine 7 kollegaer laver mad til ca. 450 gæster hver dag. I min daglige køkkenledelse går jeg rigtig meget ind for den positive ledelse og herunder den anerkendende tilgang og fokus på kompetencer, evner og styrker. Jeg prøver så vidt det er muligt at være den diametrale modsætning til den karikerede køkkenchef som kun kan råbe, skælde ud og finde fejl.

Spejdermæssigt har jeg været vidt omkring. Jeg har lavet et utal af ungdomskurser, Roland 1 og 2, Diamant og ULK. Desuden har jeg været vejleder på Gilwell kurser nogle gange. Derudover har jeg de sidste seks år været i Distriktsstaben i Sct. Georg Distrikt, de sidste 4 år som DTC. Det der dog optager det meste af min spejdertid nu og de næste par år er Spejdernes Lejr 2017 i Sønderborg hvor jeg er Funktionschef for Handel, Indkøb og Forplejning og er en del af Lejrledelsen.

På TreperleGilwell vil jeg sørge for at deltagere og stab for fyldt deres batterier op med energi til hjernen, maven og ikke mindst sjælen. For at modtage de mange guldkorn og sætte de mange tanker i gang er det vigtigt at brændstofdepoterne er fyldt op med sundt, nærende og velsmagende mad."

"Jeg hedder Stine Homann. Jeg arbejder som kommunikationskonsulent i Silkeborg Kommune, hvor jeg rådgiver ledere og medarbejdere om kommunikation i forbindelse med projekter og forandringsprocesser. Ved siden af mit arbejde tager jeg en masteruddannelse i organisatorisk coaching og læring. Der har jeg næsen dybt nede i teori og træning i organisationsudvikling, forandringsledelse, organisatorisk læring, processer og coaching. Jeg har et særligt blik for interessenter i forbindelse med forandringsprojekter. Og jeg synes det er vigtigt at være bevidst om, hvem er involveret eller bliver berørt af en forandring og derfor med fordel kan være med til at skabe den.

Som spejder har jeg været houmand i mange år, og jeg har været med til at arrangere en uendelig række af lejre, kurser og uddannelse, hvor det vigtigste for mig har været at give børn og unge nogle fantastiske oplevelser. For nogle år siden mødte jeg en leder, som var involveret i Spejdernes Lejr. Hun spurgte mig, om det ikke var mig, der havde været ansvarlig for en særlig lejr på Houens Odde. Det var det. Hun fortalte, at lige netop den oplevelse havde gjort, at hun stadig var spejder.

På Treperlegilwell brænder jeg for at støtte deltagerne i at lytte nysgerrigt til hinanden og i deres organisation og skabe forandring i dialog."