18-11-2015
På TreperleGilwell arbejder vi med ledelse for at efterlade verdenen en smule bedre end vi fandt den. Deltagerne lærer at identificere, prioritere og lede forandringer med og gennem andre.

På TreperleGilwell arbejder vi med ledelse for at ”efterlade verdenen en smule bedre end vi fandt den”.

Deltagerne på kurset lærer, hvordan de identificerer, prioriterer og leder forandringer med og gennem andre. 

Ledelse består af mange elementer. Nogle af dem kan vi finde, hvis vi kigger på ordet ”ledelse”:


Led mennesker og led efter mennesker

”Led” dækker over din evne som leder til at lede, drive og koordinere mennesker, handlinger og ressourcer mod et fælles mål – og handler samtidigt om evnen til at lede efter de rigtige mennesker til opgaven. 


”Led” dækker også lederens trang til at lede efter de udviklingspotentialer, der er i enhver organisation, gruppe – og person.


Del visionen

”Del”  handler om din evne til at dele din vision med dem, som du er leder for, og om din evne til at skabe rum, hvor I kan dele information, viden og nye ideer. For uanset hvor dygtig og innovativ en leder er, så er der altid nye idéer, input og vinkler andre steder. 

”Del” handler også om at fordele opgaver i staben eller arbejdsgruppen, så den enkelte deltager føler sig værdifuld – og samtidig får mulighed for at blive anerkendt for de resultater, I opnår sammen.

Se mennesker, mål, muligheder og farer

”Se” siger noget om dine evner som leder til at se både mennesker, mål, muligheder og farer – både inden for dit eget ledelsesrum og blandt de mennesker, der befolker det, men også i det omkringliggende samfund. 

Samtidig siger det noget om et af de vigtigste krav, hvis du ønsker at udvise lederskab – nemlig at have en vision (vision betyder ”syn”) om fremtiden. En dygtig leder har en vision for sin ledelse og sin opgave.


Sæt alle dine ledertalenter i spil

En dygtig leder – og en især en dygtig spejderleder - bruger alle elementerne. På TreperleGilwell har vi især fokus på forandringsledelse. Alle forandringer både i spejderarbejdet og i resten af samfundet, kræver ledelse. Det gælder i meget høj grad i spejderbevægelsen – vi vil noget med vores ledelse - vi vil efterlade verden en smule bedre end vi fandt den.

Fakta om TreperleGilwell 2016

I 2016 løber KFUM-Spejdernes tredje TreperleGilwell af stabelen.

Målgruppen er ledere, som allerede har været på Gilwell. Formålet er, at deltagerne påtager sig formel og uformel ledelse med henblik på at skabe den nødvendige forandring i alle sammenhænge, de befinder sig i, for at opfylde BP’s bud om at efterlade verden som et bedre sted, end de fandt den.

Kurset finder sted på Houens Odde Spejdercenter 25.-28. februar og 28.-30. Oktober.

Mellem de to weekender skal deltagerne arbejde med et projekt, og der vil være tre regionale patruljemøder.

Kurset koster 2.800 kr. inkl. rejserefusion.

Ansøgningsfristen til kurset er 20. Januar 2016

Du kan læse mere om kurset på www.spejdernet.dk/treperle, eller følge med på facebook på facebook.com/TreperleGilwell 

//

Staben for TreperleGIlwell 

Mads Hjortkjær, Jesper Oehlenschlager, Lisbet Lentz, Peter Harbo, Stine Homann