Foto: Johny Kristensen
25-02-2021
Mange grupper spørger, hvordan de skal håndtere kontingentopkrævninger, i forbindelse med corona. Læs svaret her.

Kontingenter under coronakrisen

Af KFUM-Spejdernes ledelsesteam

Vi har fået flere henvendelser vedr. kontingentopkrævning i vores grupper herunder coronakrisen. Spørgsmålene handler primært om, hvorvidt gruppen skal fortsætte med at opkræve kontingent, når der måske ikke har været nogen aktivitet i gruppen, eller om man kan holde en pause i kontingentet i forhold til spejdere og ledere.

Vores holdning er, at man fortsat skal opkræve kontingent for alle medlemmer af KFUM-Spejderne, da medlemmer ikke betaler for aktiviteterne, men for medlemskabet af en forening.

Sagt på en anden måde så betaler man for at være en del af fællesskabet og for at være en del af det værdisæt, som er fundamentet i spejderarbejdet. Man betaler altså ikke for at deltage i en konkret aktivitet. Hvis man gjorde det, ville vi have indrettet os helt anderledes, så man betalte for de aktiviteter, man deltog i. 

KFUM-Spejderne opkræver fortsat korpsafgift

Det betyder, at KFUM-Spejderne i Danmark fortsat vil sende opkrævninger med korpsafgift ud til grupper og distrikter, da samme princip gælder her. Vi er alle sammen medlemmer af et fællesskab, som ikke stopper pga coronavirus. Vi er stadig sammen, og vi kommer stærkt ud af krisen sammen.

Der vil naturligvis være nogle forældre, der vil have særligt svært ved at betale kontingent i denne tid. Dels de forældre, der normalt får betalt kontingent for deres barn/børn af kommunen, dels de forældre, som har det ekstra svært nu pga. pludselig arbejdsløshed eller andet.

Vi må opfordre til at udvise den sædvanlige fleksibilitet i disse situationer, og i visse tilfælde kan man måske hjælpe forældre i en dialog med den enkelte kommune. Skulle der opstå situationer, hvor en kommune bliver besværlig, skal man endelig ringe eller skrive til KFUM-Spejderne. Så vil vi rette henvendelse til kommunen.

Kontakt os på info@kfumspejderne.dk eller telefon 7010266.