Foto: Johny Kristensen
10-03-2020
Vi har modtaget en række anbefalinger vedr. coranavirus fra Kulturministeriet. Disse anbefalinger gælder alle frivillige organisationer, hvor mennesker naturligt samlet, og hvor der kan opstå smitterisiko.

KFUM-Spejdernes anbefalinger i forbindelse med coronavirus

KFUM-Spejderne i Danmark følger anbefalingerne fra Kulturministeriet, Sundhedsministeriet og Statsministeriet meget tæt. Vi anbefaler vores medlemmer at følge de anbefalinger og instrukser der kommer fra offentlig side. Disse opdateres løbende på www.coronasmitte.dk

Som landsorganisation bakker vi op om anbefalingerne. Da vi ikke selv har bedre muligheder for at vurdere situationen betyder det også, at vi kun kan komme med nogle helt generelle anbefalinger, og ikke kan sige, hvordan man som gruppe, distrikt, kursusstab eller arrangør af andre arrangementer i vores regi skal agere i helst specifikke situationer.

Lige nu er anbefalingen fra Kulturministeriet at alle organisationer følger sundhedsmyndighedernes og statsministeriets anbefalinger om at aflyse arrangementer, hvor der deltager mere end 1.000 personer. Myndighederne anbefaler også at tage særlige foranstaltninger for arrangementer på under 1.000 mennesker (se længere nede) samt almindelig færden i det offentlige rum.

Anbefalinger

Hensigtsmæssig adfærd når vi mødes i spejdersammenhæng

 • Begræns fysisk kontakt, dvs. undgå håndtryk, kindkys og kram. Find en anden måde at hilse på hinanden.
 • Hold dig hjemme ved sygdom. Personer, som har symptomer, bør kontakte deres læge telefonisk og således begrænse lægebesøg eller ophold i venteværelser mest muligt.
 • Vask hænder hyppigt og grundigt.
 • Sørg for at der er håndsprit tilgængeligt der hvor I mødes og samles, og brug det. Instruer også spejderne i at bruge håndsprit eller vaske hænder hyppigt.
 • Host eller nys i dit ærme - ikke dine hænder
 • Vær særligt opmærksom på hensigtsmæssig adfærd på steder, hvor der færdes mange mennesker, eksempelvis offentlige transportmidler. Undgå at benytte offentlige transportmidler i spejdersammenhænge i myldretiden.

Arrangementer med mere end 1.000 deltagere

Regeringen opfordrer arrangører af arrangementer med et forventet deltagerantal på 1.000 eller flere til at udskyde eller aflyse de pågældende arrangementer.

Opfordringen gælder indtil videre arrangementer, der skal finde sted i marts 2020

Arrangementer med færre end 1.000 deltagere

 • Arrangøren skal forholde sig til om smitterisikoen ved det konkrete arrangement giver anledning til at udskyde eller aflyse arrangementet.
 • Smitterisikoen vil forøges med antallet af personer, som er samlet, samt den fysiske afstand imellem deltagerne under arrangementet.
 • Indendørs arrangementer vil normalt medføre større smitterisiko end udendørs arrangementer.

Eksempelvis vil smitterisikoen ved et indendørs arrangement for primært ældre mennesker således være langt større end ved et udendørs arrangement for børn med få tilskuere. Det kan samtidig have betydning, om der forventes at være udenlandske deltagere i arrangementet.

Hvis man afholder arrangementer med under 1.000 deltagere

Regeringen opfordrer til:

 • At udsende eller opsætte informationsmateriale om, at man fraråder deltagelse af personer, der har symptomer på luftvejsinfektion samt om forholdsregler (håndhygiejne og hosteetikette samt adfærd).
 • At sikre udstrakt tilgængelighed til håndsprit eller vådservietter. Sørg også for at børn instrueres i at benytte håndsprit.
 • At placere stole med større afstand end normalt, og at sikre, at deltagerne forlader arrangementet under mere kontrollerede forhold end normalt.
 • At holde øje med, om der findes personer, som har udtalt hoste og nysen med henblik på at overveje, om de pågældende bør deltage i arrangementet.
 • At tage kontakt til myndighederne på den myndighedsfælles hotline (70 20 02 33) og/eller Sundhedsstyrelsens døgnbemandede hotline om coronavirus (72 22 74 59), hvis man har behov for rådgivning.

Der er mange hensyn at tage stilling til, og der kan opstå mange spørgsmål. Kulturministeriet opfordrer alle til at tage kontakt til den fælles hotline på telefon 70200233 med spørgsmål. Man er også velkommen til at ringe (70 10 26 66) eller skrive (info@kfumspejderne.dk) til KFUM-Spejderne, hvis man har specifikke spørgsmål.

Temaside om coronavirus 

Her på korpskontoret gør vi vores bedste for at informere jer om det nyeste vedr. coronavirus.

Du kan se alle nyheder om corona på vores temaside her.