24-10-2018
Jeg er… er et mærke fra paletten, der henvender sig til tropsspejdere. I november har arbejdsgruppen for arbejdsprogram valgt at sætte mærket under luppen, så du kan lære mere om det.

Jeg er... Mærke-luppen

Ved mærke-luppen bliver der sat fokus på mærker fra paletten og forslag til, hvordan spejderne kan arbejde med aktiviteter til mærket. I november har arbejdsgruppen for arbejdsprogram valgt at ligge tropmærket Jeg er… under mærke-luppen.

Jeg er… er et mærke der lægger op til, at spejderne skal lære sig selv bedre at kende. For at kunne lære sig selv bedre at kende vil spejderne bl.a. stfte bekendtskab med ord som selvstændighed og kropsidealer. Spejderne kan eksempelvis stifte bekendtskab med begreberne igennem aktiviteter og refleksioner.

I mærke-luppen kan du finde et forslag til et forløb med mærket Jeg er… kan se ud. Se det her og få inspiration til at arbejde med mærket

Du kan også finde flere mærker under mærke-luppen her