Foto: Christian Bloch Hansen
10-08-2016
Hvordan ser ’ikke-spejdere’ os og hvad tænker de om spejderbevægelsen? Baseret på en ny undersøgelse er her en vejledning til aktiviteter, der appellerer til udefrakommende

'Ikke-spejdere': Det tænder de på

Af Mia Stenberg

Det kan være svært at finde på nye aktiviteter. Især til børn og unge, der ikke er spejdere. Hvilke aktiviteter synes de om og hvilke synes de ikke om?

En undersøgelse udarbejdet for Spejderne viser, at det bedst kan betale sig i forhold til rekruttering, at fokusere på juniorer og troppen, de 11 til 13-årige. Derudover viser undersøgelsen, at målgruppen overordnet kan inddeles i fem arketyper: Konkurrence, Adrenalin, Hygge, Udtrykke følelser og En anden verden. En arketype er en grundlæggende beskrivelse, der udpensler typiske og kollektive træk. Det er forskelligt hvad der i Spejderne appellerer til de fem typer. Til fælles for dem alle er dog, at fællesskabet i spejderbevægelsen er altafgørende, og det er dette, der er den primære tiltrækningskraft. 

Undersøgelsen viste også, at der ikke opleves stor stolthed og progression ved at være spejder. Og dette skal der gøres noget ved, hvis flere børn og unge skal blive spejdere, da de adspurgte så dette som en ulempe og en grund til at fravælge Spejderne og vælge for eksempel håndbold.

De fem arketyper

Nedenfor er arketyperne listet op samt deres syn på hvad der er attraktivt ved spejderbevægelsen. I kan bruge dette som en guide til, hvad I som gruppe skal fokusere på, hvis I vil rekruttere og tiltrække børn og unge ude fra.

Konkurrence: Denne arketype har fokus på at forbedre sig personligt, vinde og opnå succes – både som et hold og personligt. Her er det fællesskabet og det sociale samvær, udendørsaktiviteter, personlige udfordringer og personlig udvikling, der er det attraktive ved spejder. Dog anses mærker en smule underligt, da de er noget alle kan få og de ses derfor ikke som en medalje. Konkurrencetypen kan godt savne konkurrence og rang i de daglige spejderaktiviteter.

Adrenalin: Der er her fokus på spænding og social accept. Denne arketype er typisk ’gamere’, og sidder derfor tit foran computeren eller andre elektroniske apparater. Fællesskabet hos spejderne har også her en stor tiltrækningskraft. Derudover opleves den selvstændige udvikling og læringen om overlevelse attraktivt.
Dog kan spejder godt virke for ensformigt på grund af lange gåture, og der er ofte for lidt action.

Hygge: Arketypen har fokus på venner og et stort netværk. Personen vælger aktiviteter på baggrund af selskabet og det sociale samvær, og kan dermed godt være svær at fastholde til den samme fritidsaktivitet i længere tid. Det attraktive ved spejder er netværket, det sociale samvær samt forbedring af færdigheder.
Dog kan spejder fremstå en smule gammeldags og gøre brug af for mange regler. Naturen kan derudover hurtig blive kedelig, hvis der ikke er planlagt aktiviteter.

Udtrykke følelser: Her er fokus på refleksion og symbolik i forhold til aktiviteter og hvilke følelser, der er forbundet med. Denne arketype maler og danser ofte, og bruger disse som udtryksformer. Det stærke sammenhold og fællesskabet er drivkraften for arketypen. Undersøgelsen viser, at det er svært at finde sådan et fællesskab andre steder. Dog kan spejder være for primitivt og beskidt, hvis der ikke er ordentlige toiletforhold og lignende, hvilket kan skræmme denne type væk.

En anden verden: Arketypen har fokus på særligt og unikt sammenhold, at leve sig ind i en anden verden og at se verden fra forskellige synsvinkler. Igen er fællesskabet og muligheden for personlig udvikling det attraktive ved spejder. Denne arketype kan dog synes, at der er for lidt leg og for meget klassisk oplæring, hvilket kan minde for meget om skole. Derudover kan vandreture virke afskrækkende.

Aktiviteter og inspiration i aktivitetsdatabasen

 

Hvis du ønsker yderligere uddybning, er der fem artikler, der dykker mere ned i arketyperne og hvilke konkrete aktiviteter der er gode at bruge, hvis de skal finde spejder attraktivt. Disse artikler finder du i boksen til højre. Derudover kan du bruge aktivitetsdatabasen på spejdernet.dk. Den er placeret under ’Spejderliv’. Her kan du finde udarbejdede aktiviteter eller blot hente inspiration og lave dine egne.

Om undersøgelsen

Undersøgelsen er foretaget af Wilke i marts 2016. Den er foretaget for at få en dybdegående forståelse af børn og unge i alderen 11-22 år. Der er fokus på behov, adfærd og holdning til spejderne.

Læs undersøgelsen her

I diagrammet ses hvor Spejderne er på nuværende tidspunkt - i bunden med lille stolthed og progression. For at spejder bliver mere attraktivt vi skal ligge over x-aksen og dermed blive mere konkurrencedygtige.