Kristian Rostgaard
22-04-2020
En spejdergruppe fungerer kun, når den er sammensat af gode ledere, der har fokus både på spejdernes og deres egen udvikling. God feedback gør jer bedre. Læs her, hvordan du arbejder med feedback.

God feedback puster liv i udviklingen og styrker engagementet

Af Kristian Rostgaard, udviklingskonsulent

Et fælles ansvar for hinandens udvikling - får I sagt det der skal siges?

Som spejdere er vi alle engageret i udvikling, både vores spejderes, lederkolleger og vores egen. Ind imellem ved man præcis, hvad man skal arbejde med, men nogle gange kan det være nødvendigt at få lidt input fra andre. Det er bare ikke altid så nemt - hverken at give eller modtage feedback.

Pas på den negative spiral

Når vi til spejdermøde oplever noget, vi ikke helt synes var på toppen, eller måske direkte irriterende, så er det ofte svært at få det sagt. Og hvis man endelig siger det, så er det svært at finde en god måde.

Vi er tilbøjelig til at undgå en konflikt, og derfor gemmer vi bare irritationen væk, indtil den er glemt, men oplevelsen sidder der stadig. Det medfører, at man er mindre tilbøjelig til at ville arbejde sammen, eller man strækker sig ikke lige så langt for at hjælpe, hvilket alt sammen fører til ringere kvalitet og mindre engagement.

Når man på den måde synes den anden eller det, som foregår, er lidt træls, så er det meget nemmere at opdage det næste, som er lidt irriterende og lidt frustrerende, og det hele kan nemt udvikle sig i en negativ spiral.

Hvis I som gruppe kan skabe en god feedbackkultur, hvor man siger tingene til hinanden på en god og konstruktiv måde, så er det med til at forhindre den negative spiral.

I ‘vores trivsel’ giver vi nogle guidelines til, hvordan man på en god og konstruktiv måde kan få sagt det, der skal siges, så alle kan hjælpe hinanden med at blive bedre.

Øvelse: Bedstemors lov - den gode feedback

Bedstemors lov er en øvelse, som I kan bruge til at blive bedre til at give god feedback. Den kan også bruges som en feedback-form, når man fx evaluerer en weekendtur et møde eller en sommerlejr. Her er en kort vejledning:

Bedstemor er den ultimative feedback-person. Fordi man ved, at hun holder af en og altid giver feedback i den allerbedste mening. Samtidig er hun ærlig og ved præcis, hvad man har brug for at høre.

Helt konkret går det ud på at den, der skal give feedback, skal komme med 4 pointer til den, der modtager feedbacken. Det er bedst at være så konkret som muligt og fungerer allerbedst, når man fx evaluerer et arrangement, et møde eller en aktivitet i et projekt, hvor den, der modtager feedbacken, har haft en konkret opgave.

3 ting du har gjort godt
1 udfordring hvor du kan blive bedre
Det kan være lidt overrumplende både at skulle modtage og give feedback, så husk at aftale det. I kan evt. øve jer på et ledermøde.

Det er vigtigt at være opmærksom på at feedback:

- skal være kærlig og ærlig
- gives med fokus på modtagerens bedste
- modtages med åbenhed og nysgerrighed

Vestamager øvede feedback

Lederne i Vestamager gruppe oplevede på en lederweekend, hvor de arbejdede med  bl.a. trivsel, at det faktisk kan være lidt sværere at give end at modtage feedback. De blev bedt om at finde sammen to og to og øve sig i at give feedback ud fra bedstemors lov.

Det er jo en svær øvelse, sådan lige at blive kastet ud i at sige noget konstruktivt til hinanden. Det gør vi ikke, på den måde, til hverdag. Der bliver det nogle gange lidt for direkte, fortæller Nanna Clemmensen fra gruppeledelsen i Vestamager gruppe

Sådan skaber I en god feedback-kultur i gruppen

En god feedback-kultur skal trænes. I får en god feedback-kultur ved regelmæssigt at give hinanden feedback og ved at arbejde med, hvordan I giver feedback. 

- Det er en god ting at blive bedre til, når der for alvor er noget, man skal rette op på. Så er det et godt værktøj at have med, så man får sagt det, der er brug for, på en god måde, uddyber Nanna Clemmensen.

Start stille og roligt op

Et godt sted at starte kan være ved at tage det op på et ledermøde og lave nogle aftaler om, hvordan I kommer igang. I kan fx starte med at give hinanden feedback på noget, der er sket siden sidste ledermøde.

Indfør en huskekage

I kan også indføre, at man runder hvert spejdermøde af med en feedback-runde. Hvis det er lidt for meget at gøre det hver gang, kan I starte med én gang om måneden. Men husk, at det skal være nemt at huske. I kan hænge en seddel op ved døren til lederlokalet, skrive det i kalenderen eller oprette en kageliste, så I samtidig kan få en hyggestund lederne imellem. Det er en god idé, hvis I vælger fx det første møde i hver måned eller en anden huskeregel, så man er sikker på, hvornår det er.

Giv hinanden feedback på jeres feedback-kultur

Når I har gjort det et stykke tid, kan I igen tage det op på et møde, og evaluere hvad der fungerer godt, og hvad der fungerer mindre godt. Fx tre gode ting og en fælles udfordring.

Udviklingskonsulentens tips:

  • Øv jer på et ledermøde
  • Aftal hvor ofte og hvornår
  • Find på en god huskeregel fx: det første møde hver måned, i lige uger, lige før hver ferie
  • Lav en kageliste, så I kan skiftes til at tage det op og huske hinanden på det på en god måde.

Når I har øvet jer lidt, kan bedstemors lov bruges på et samlet arrangement, arbejdet i enheden, et gruppearrangement og lederfællesskabet som helhed.

Husk også at give feedback til dem, der ikke lige er med på møderne hver uge, gruppeledelsen, hytteansvarlige og kasserer m.fl.

Se mere om projektet på www.spejdernet.dk/detbedstested. Her finder du også kontaktinfo på projektgruppen.