24-11-2021
I denne video om arbejdsprogrammet bliver vi klogere på tankegangen i arbejdsprogrammet og Paletten, og hvordan du bruger det i praksis.

Få styr på tankegangen i arbejdsprogrammet og Paletten

Af Kirstine Mose Schade, Styregruppen for Arbejdsprogram og Events (SAE)

Videoen her introducerer regnestykket (Hvorfor + Hvordan = Hvad), som illustrerer tankengangen i vores arbejdsprogram. 

Vi skal først forholde os til, hvorfor og beskrive formålet med hjælp fra Paletten. 

Dernæst skal vi finde ud af, hvordan vi gerne vil opnå formålet, og her er metoden i spejderarbejdet altså Spejdermetoden og dens otte principper. 

Vi kan ikke arbejde med alle udviklingsområder eller principper i Spejdermetoden i alle aktiviteter. Det vigtige er blot, at vi er opmærksomme på, hvordan vi arbejder med Paletten og bruger Spejdermetoden, så vi sikrer, at vi når hele vejen rundt og arbejder med/bruger alle elementer inden for en given periode i spejderarbejdet. 

Når formålet og metoden er på plads, skulle det gerne ende ud med en oplagt og fed spejderaktivitet, som netop bruger de valgte elementer i fokus. Aktiviteterne skal være sjove, lærerige og udfordrende. De skal også være tilpasset netop de spejdere, som skal deltage i aktiviteten. 

Når man bruger regnestykket som planlægningsværktøj, er det vigtigt, at vi overvejer alle delene i regnestykket og ikke blot finder på en sjov men tilfældig aktivitet. 

Det er dog også muligt at tage udgangspunkt i aktiviteterne og kigge på Spejdermetoden og Paletten, som kvalitetssikring af de aktiviteter, som vi gerne vil lave med spejderne. Når vi har kortlagt elementer af Paletten og Spejdermetoden kan vi finde ud af, om der er noget, som vi skal rette til og have lidt mere i fokus i næste periode, eller om vi skal skifte enkelte aktiviteter ud med noget andet, så vi sikrer, at vi udvikler hele mennesker og bruger alle dele af Spejdermetoden, så vi laver helt sjovt og godt spejdarbejde.

Regnestykket kan altså både bruges med et planlægningsværktøj og et værktøj til at kvalitetssikre det planlagte spejderarbejde. Vi skal ikke lave andre spejderaktiviteter med det her arbejdsprogram i forhold til tidligere. Vi skal blot være bevidste om, hvorfor vi laver lige netop de aktiviteter, som vi gør.

Du kan finde mere inspiration

Du kan købe Paletten Håndbogen hos 55nord.

Du kan også finde mere information på kfumspejderne.dk/arbejdsprogram.

 

Vi slutter hver video af med refleksionsspørgsmål på baggrund af indholdet i videoen, og det skal du ikke snydes for i teksten her:

- Husker I at tænke på idéen bag en bestemt aktivitet, når I planlægger spejdermøder?
- Hvilken vej i modellen er nemmest at gå (starte med hvorfor eller start med hvad)?
- Hvordan kan I bruge modellen og regnestykket i jeres spejderarbejde?

Find de andre videoer om arbejdsprogrammet i programserien på YouTube.