Foto: Future Leaders
01-10-2020
På weekendens landsmøde skulle KFUM-Spejdernes internationale samarbejde Future Leaders have haft en workshop om gevinsterne ved partnerskabet i Tunesien såvel som i Danmark. Læs historien her i stedet.

En succeshistorie fra Tunesien 

Af Julie Søndergaard Jensen og Katrine Jacobsen, Future Leaders

Med halvandet år tilbage af partnerskabet er det værd at kigge på de successer, der er kommet ud af projektet. Vi bringer derfor her én af succes-historierne fra Tunesien. 

Khoubaib: Skab din egen success

27-årige Khoubaib har startet sin egen virksomhed efter at have deltaget i et seminar ved Future Leaders projektet. Nu har han seks medarbejdere og er begyndt at arbejde internationalt. 

Det er få 27-årige, der har så stort et ansvar som Khoubaib. I sin egen virksomhed med seks ansatte har han ansvaret for logistikken og teamet, samtidigt med at han er dén, der tager risikoen, når der skal besluttes om virksomheden skal påtage sig nye opgaver eller ej.

Det er altså ikke en leg at have sit eget firma. Udfordringer er en naturlig del af hverdagen, og specielt økonomisk må han overveje successraten for ethvert nyt projekt, da pengene er få. Men på trods af udfordringerne er det en stor oplevelse, som han ikke ville være foruden:

Oversat til dansk siger Khoubaib: “Det er en god følelse at være i stand til at bygge sin egen virksomhed. Det gør en forskel for én, at man føler sig succesfuld. Du glemmer trætheden, du glemmer de udfordringer, du må håndtere, fordi du er succesfuld.” 

Så hvilken rolle spiller det dansk-tunesiske partnerskabsprojekt i denne historie?

Khoubaib siger (oversat) ”Da jeg var 22-23 år, deltog jeg i et entreprenørkursus, som var udbudt af partnerskabet. Her lærte jeg nye færdigheder, forbedrede andre færdigheder, og jeg blev introduceret til værktøjer, som kunne hjælpe mig med at starte en virksomhed. Jeg lærte om planlægning, hvordan man styrer et team, og hvordan man deler sine idéer med andre på en konstruktiv måde. Så projektet var en god mulighed for mig til at starte min egen virksomhed.”

Langsomt begyndte han at skabe hans nuværende virksomhed, som officielt åbnede i 2016, og altså har kørt i ca. fire år nu. 

Khoubaib er fortsat en del af Future Leaders partnerskabet, hvor han startede som frivillig i komponenten 'Social Entrepreneurship' og er nu komponentleder i teamet for 'Democratic Change Agents'. I løbet af denne tid har han taget flere læringer fra spejder og projektet med sig ind i sit arbejdsliv. Hans virksomhed beskæftiger sig med solpaneler, så da han gennem spejder blev klogere på verdensmålene, implementerede han et fokus på verdensmålene i sin virksomhed. Herudover har den løbende kontakt med danskerne fra KFUM-spejderne forbedret hans engelskkundskaber væsentligt. 

Et internationalt syn

De gode engelskkundskaber og et fokus på verdensmålene har været medvirkende til, at virksomheden nu har haft succes med at komme ud over de tunesiske grænser og bevæge sig internationalt, hvor de i øjeblikket samarbejder med et hollandsk firma.

Khoubaibs historie viser den store kapacitet og motivation den tunesiske ungdom har til at gøre en forskel, hvis de tilbydes den rette rådgivning og de nødvendige færdigheder. Men successen har ikke altid været let og er det stadig ikke, så hans råd til alle, der ønsker at være selvstændig, er dette (oversat): ”Lad være at tro, at vejen til succes er en dans på roser. Du vil blive mødt af mange udfordringer og vanskeligheder, både fra dig selv og fra omverdenen, så mange at du næsten forestiller dig, at verden er til for at være imod dig. Men i virkeligheden er dette smagen af succes. Du må ofre for at opnå dine mål.”

Udvikling af ungdommen

Fremadrettet må vi arbejde med at hjælpe ungdommen til ikke blot at være i stand til at omsætte deres idéer til handling og målsætninger, men også udvikle deres evner og kapaciteter, så de er i stand til at modstå den modgang, de vil møde i deres arbejde mod en bæredygtig fremtid.” Siger Khoubaib (oversat til dansk). Det er, hvad han tror på, at spejder og det dansk-tunesiske partnerskab kan og gør. 

Fakta

Ifølge ILO har Tunesien haft en arbejdsløshedsrate på ca. 15 procent de seneste 6-7 år. For de unge i alderen 15-24 år gælder, at ca. 35 procent (altså hver tredje!) har søgt efter job i samme periode. Det er skidt for økonomien, skidt for ligestillingen og skidt for ungdommen.

Folk, der, som Khoubaib, skaber sit eget job og ansætter andre, er et stort skidt i den rigtige retning. Kapacitetsopbygning af unge er ét af formålene ved Future Leaders partnerskabet. At inspirere unge til at handle og skabe deres egen fremtid. Både i Tunesien og i Danmark. 

Statistikker: Unemployment total, Tunisia & Unemployment, youth total, Tunisia

Læs mere om KFUM-Spejdernes samarbejde med Les Scouts Tunisiens her