Foto: Pernille Bille Tvedt
14-01-2021
Til og med den 15. marts kan man søge den nye nødpulje hos Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF). Læs mere om, hvordan puljen kan hjælpe din gruppe med at dække udgifter under corona.

DUFs Covid-19 nødpulje er nu åben igen

Til og med den 15. marts kan gruppen søge den nye nødpulje hos Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF). Puljen kan hjælpe med at dække udgifter under corona.

Puljen, der været mulig at søge to gange tidligere, kan nu søges for tredje gang. Det er muligt at søge økonomisk kompensation til at dække udgifter gruppen måtte have haft mellem 11. marts 2020 og 28. februar 2021. 

Der kan søges om:

  • Afholdte udgifter til aktiviteter, som er aflyst i forbindelse med Covid-19 nedlukningen.
  • Tabte indtægter fra foreningens arbejde på fx festivaler, markeder, lejre eller andre begivenheder, som er aflyst i forbindelse med Covid-19 nedlukningen.
  • Tabte indtægter fra udlejning af lokaler og udstyr som følge af Covid-19 nedlukningen.
  • Tabte indtægter fra medlemskontingenter og støtteindbetaling som følge af Covid-19 nedlukningen.
  • Merudgifter til værnemidler samt merudgifter med henblik på at iagttage sundhedsmyndighedernes anbefalinger om god hygiejne ved afholdte af lokalforeningsarrangementer, herunder håndsprit, sæbe og ekstra rengøring.

Har gruppen allerede én gang søgt om kompensation for værnemidler, ekstra rengøring eller andet i samme kategori, vil ansøgningen blive gennemgået igen. Herefter vurderer DUF, om I er berettiget til den nye kompensation-mulighed.

Hvis I har købt yderligere værnemidler ol. siden puljen var åben sidst (og I søgte kompensation), kan I nu igen søge om kompensation til jeres udgifter. 

Læs meget mere om reglerne på DUFs hjemmeside: https://duf.dk/tilskud-og-puljer/covid-19-noedpulje

Ansøgningsfrist er 15. marts 2021.