Foto: Fredrik Olsen
23-04-2020
På vegne af Dansk Ungdoms Fællesråd sender KFUM-Spejderne undersøgelsen til alle gruppeledere. Læs mere her.

Dansk Ungdoms Fællesråd undersøger coronavirus' betydning for lokalforeninger

Af KFUM-Spejdernes ledelsesteam

KFUM-Spejderne er medlem af Dansk Ungdoms Fællesråd - DUF - der bl.a. varetager mange af vores politiske interesser som national forening. Vi samarbejder tæt med DUF om at afbøde virkningerne af coronakrisen mest muligt. Men mange foreninger er hårdt ramt af konsekvenserne af corona-situationen. Det gælder også for nogle af jer.

For at synliggøre foreningslivets udfordringer over for politikere og myndigheder har DUF spurgt om vores hjælp til at samle besvarelser til et landsdækkende spørgeskema.

Derfor har KFUM-Spejderne den 23. april sendt spørgeskema til alle gruppeledere på mail.

Vi håber, I vil prioritere at svare på spørgsmålene og gerne hurtigt, da det styrker vores muligheder samlet set for at give politikere og myndigheder et korrekt billede af situationen i foreningslivet. Kun med jeres svar har vi de bedste forudsætninger for at varetage jeres interesser overfor vores nationale politikere, overfor Kommunernes Landsforening og andre, der regulerer vores område. 

På forhånd tak.