20-12-2021
Projektet Hele Danmarks Familieklub hjælper spejdergrupper med at lokalisere de børnefamilier i lokalområdet, der ikke selv finder vej ned til spejderhytten.

Brug familieklubben som brobygger mellem spejdergruppen og lokalområdet

Af projektmedarbejder Julie Spindler

Hvad kan Hele Danmarks Familieklub bidrage med? 

I 2022 vil Hele Danmarks Familieklub sætte skarpt fokus på at understøtte igangværende familiespejder-enheder samt hjælpe grupper, der længe har overvejet at starte, til at få taget de første skridt. Flere familier melder sig ind i spejdergruppen efter et familieklub forløb, og projektet fungerer derfor som en direkte brobygning mellem lokalområdet og spejdergruppen. De frivillige ledere, og dermed spejdergruppen, får et helt særligt kendskab til forældrene i gruppen når de er kommet i familieklubben, og vi tror på, at der ligger en styrke heri for på sigt at mobilisere flere frivillige kræfter i grupperne. 

Ingen økonomisk byrde

Der udbetales midler til at dække aktiviteterne og måltiderne i klubforløbet, og derfor er projektet ikke en økonomisk byrde for spejdergruppen. Ovenstående er yderst fordelagtigt for grupper, der fx. har overvejet at opstarte en familiespejder-enhed, men er i tvivl om hvorvidt familierne i området efterspørger et fællesskab, eller gruppens økonomi ikke har luft til flere projekter på nuværende tidspunkt. 

“Projektet er spændende, men vi har ikke ressourcer nok til at starte”

Denne sætning er den, jeg som projektmedarbejder oftest er stødt på hos grupper, der desværre ikke ender med at starte en familieklub. Jeg har taget en snak med Niels Pathuel Kruse Larsen, gruppeleder i Hyltebjerg Gruppe, Hafnia Distrikt, da han har god erfaring med at søge midler til gruppen hos fx. kommunen og fonde. Disse midler har eksempelvis udmøntet sig i en ansat projektmedarbejder, der bl.a. opstarter og hjælper med finde frivillige til en Familieklub i Hyltebjerg Gruppe med stor succes.

Læs med her for Niels Pathuels 5 gode råd til at søge støtte til spejdergruppen: 

 1. Hvad er det totale projekt? Tænk jer godt om, og tænk hele behovet igennem.
  - Hvilke opgaver ønskes løst? 
  - Hvor lang tid tager opgaverne at planlægge, løse og evaluere? (Regn det samlede timeforbrug ud og regn baglæns til antal timer pr. uge til en ansat medarbejder.)
 2. Hvor kan der søges støtte, og hvad er de individuelle krav?
  - Undersøg hvilke muligheder der er for at søge midler hos fx. jeres kommune, fonde eller lokale/regionale initiativer.
  - Hvilke krav stilles der til ansøgerne? Fx. udeliv, børn/unge, ingen dobbeltfinansiering osv. 
 3. Skriv en ansøgning - afsæt ca. 5-10 timer.
  - Lån andre gruppers ansøgninger og bliv inspireret af opbygning, formuleringer og målsætninger. 
  - Husk at få alt med og få dækket alle jeres udgifter i forbindelse med projektet. 
 4. Kombiner støtte fra forskellige steder til et projekt.
  - Det er ikke alle, der vil dække både løn, udstyr og mad. Derfor kan I med fordel dele et projekt op i flere ansøgninger. Eksempelvis: Kommunen = løn til medarbejder, fonde = udstyr, Hele Danmarks Familieklub = mad. 
  - Husk krav til støtte/medfinansiering de enkelte bevillingsgivere har jævnfør punkt 2.
 5. Del en medarbejder mellem flere spejdergrupper.
  - Projektarbejde kan være meget svingende i antal timer. Derfor kan det være en fordel, at være flere grupper om at dele en medarbejder, da denne så kan få en mere jævn arbejdsbelastning henover året. Ræk ud til jeres nabogrupper eller grupper i distriktet, som I tænker kunne være interesseret projektet og slå jer sammen.
  - Hvis medarbejderens løn er søgt fra fx. kommunen til et bestemt projekt, skal de øvrige timer, hvor der løses andre arbejdsopgaver, selvfølgelig dækkes af spejdergrupperne selv. 

Vi starter hele tiden nye familieklubber, og vi vil gerne have jer med på holdet

Kontakt projektmedarbejder Julie Spindler, hvis du vil høre mere om Hele Danmarks Familieklub og mulighederne projektet kan give gruppen på mail: juliejensenspindler@kfumspejderne.dk

(Hør Steffen Klemmensen fra Kaløvig fortælle om fordelene ved projektet øverst i videoen.)