13-10-2021
Her er den første video i en række af videoer, hvor du kan blive klogere på korpsets arbejdsprogram.

Af Kirstine Mose Schade

Videoen introducerer de overordnede rammer for arbejdsprogrammet, hvor de efterfølgende videoer vil dykke mere ned i metoden og de muligheder, som arbejdsprogrammet giver. Dette er bedst forklaret og illustreret i videoen, som skal ses med lyd. Men et overblik over indholdet følger her:

De tre typer af mærker i arbejdsprogrammet

Palettenmærkerne er kompetenceorienterede. De kompetencer, som man lærer som spejder, kan man også bruge i andre dele af livet.

Færdighedsmærkerne er orienteret mod de mere klassiske spejderfærdigheder, for eksempel pionering og førstehjælp. Færdighederne kan også tages med ud i skoven på en tur med familien.

De andre mærker er orienteret mod projekter, bestemte temaer eller turneringer. Disse mærker kan skabe en ramme om bestemte aktiviteter.

Alle disse mærker skaber rammen om meget af vores spejderarbejde.

Spejdermetoden

Der er otte principper i Spejdermetoden, som vi bruger i spejderarbejdet. De otte principper hedder:

  • Det fremadskridende program
  • Spejderlov og -løfte
  • Fantasirammer
  • Patruljesystemet
  • Mødet mellem børn og voksne
  • Livet i naturen
  • Leg for livet
  • Learning by doing

Vi vil dykke nærmere ned i spejdermetoden i næste video.

Tankegangen bag arbejdsprogrammet:

Tankegangen er fint illustreret ved:

Hvorfor (formål) + Hvordan (Spejdermetoden) = Hvad (aktiviteter)

Vi har først og fremmet fokus på formål for aktiviteterne. Dernæst overvejer vi, hvordan Spejdermetoden skal bruges. Først til sidst finder vi frem til en eller flere aktiviteter, som lever op til formål og brug af Spejdermetoden.

Dette fokus på formål kan give en større forståelse af værdien af det spejderarbejde, som vi laver både for ledere og spejdere, men også for forældre, hvis det formidles til dem.

Vi vil snakke mere om dette i den fjerde video i denne programserie.

Paletten:

Paletten er inddelt i seks udviklingsområder, som hver bidrager til at udvikle hele mennesker, som vi gerne vil som spejdere. Vi vil snakke mere om Paletten i tredje video i denne programserie.

Palettenmærker:

Mærkerne er beskrevet ved et unikt og interessant navn og udvalgte udviklingsområder med tilhørende kompetencezoner. Dette er suppleret af et formål og nogle konkrete mål, som knytter sig konkret til navn, udviklingsområder og kompetencezoner. For at gøre formålet mere konkret er det suppleret af et afsnit, som hedder “Derfor gør vi det”. 

Som hjælp til at gøre arbejde med mærket håndgribeligt for spejderne, er der også lavet en beskrivelse, som du kan bruge, når du skal fortælle spejderne om mærket. Afslutningsvist er der givet lidt inspiration i form af aktivitetsforslag.

Du kan købe Paletten Håndbogen hos 55nord.

Du kan også finde mere information på kfumspejderne.dk/arbejdsprogram.

Vi slutter hver video af med refleksionsspørgsmål på baggrund af indholdet i videoen, og det skal du ikke snydes for i teksten her:

- Hvornår giver de tre forskellige typer af mærker mening i din enhed?

Følg med igen, når næste video udgives i næste nyhedsbrev.