03-08-2016
Åndelighed og refleksion er grundpiller i spejderarbejdet og har naturligvis også en plads på Spejdernes Lejr 2017. Her kan du læse lidt mere om hvordan det kan opleves på lejren.

Åndelig fordybelse på Spejdernes Lejr

I dag tolkes ”det åndelige princip” meget bredt, og spejderkorpsene i Danmark arbejder på forskellig mådemed tro og åndelighed. Hos De grønne Pigespejdere, Danske Baptisters Spejderkorps og KFUM-Spejdernearbejder man med det åndelige i form af forkyndelse af den kristne tro i andagter og gudstjenester samt en tilknytning til den lokale kirke. I Dansk Spejderkorps Sydslesvig og Det Danske Spejderkorps ligger vægten på spejderloven og på at skabe et rum, hvor spejderen reflekterer over sin egen tro og åndelighed.

På Spejdernes Lejr 2017 skal der være plads til alle retninger og til at udforske, hvordan man som spejder kan arbejde med den åndelige dimension.

Martin Holt Jensen, som er den ene funktionschef for Event og Spejderånd, forklarer her, hvad man kan komme til at opleve.

Hvordan kommer åndelighed til at kunne mærkes på Spejdernes Lejr 2017?
Det gør det på mange måder. For det første kommer der til at være et helt oplevelsesområde ved Knudepladsen centralt på lejren, hvor man har mulighed for at prøve aktiviteter fra forskellige trosretninger. Det er også her at lejrens kirke og moské vil komme til at ligge.

Kommer det hele til at foregå centralt?
Nej, en stor del af den åndelige fordybelse kommer faktisk til at foregå ude i underlejrene. Her vil der væredaglige refleksioner hver morgen inden man går på aktivitet. Her kan gruppen selv vælge at fordybe sig, bruge længere tid på morgenmaden eller benytte sig af fordybelsesmaterialet. Der vil også være særlige områder tilegnet refleksion, som kommer til at hedde ”Oaser”. Der vil være pilgrimsruter, hvor man kan vandre en tur og fordybe sig. Derudover vil der komme lejrforkyndere i alle underlejre.

Hvad er en lejrforkynder?
En lejrforkynder er en repræsentant fra et trossamfund - det som på tidligere lejre også har heddet lejrpræst. Der kommer til at være lejrforkyndere fra både folkekirken og baptistkirken. Er der er grupper,som gerne vil have en imam, en katolsk præst, en fra Humanistisk Samfund eller noget helt fjerde med, så kan man også sagtens det. Fællesbetegnelsen for dem er lejrforkyndere, og der kommer til at være 10-15 lejrforkyndere i hver underlejr. Lejrforkynderne holder for eksempel den daglige morgenrefleksion for de grupper, som ønsker det.

Hvad er fordybelsesmaterialet?
Fordybelsesmaterialet bliver det alle på lejren kan holde morgensamlinger ud fra. Det kommer til at tage udgangspunkt i Det åndelige princip/Pligten mod Gud, i spejderværdier, i tro og i lejrens tema. Det et materiale, som alle har mulighed for at bruge. Alle ledere kan bruge det til refleksion over åndelighed og livssyn i grupperne, og præster og ledere kan holde kristne andagter ud fra det.

På Spejdernes Lejr 2012 var der en stor gudstjeneste, kommer der det igen?
Ja, det gør der. Det bliver en aftengudstjeneste, som kommer til at foregå tirsdag aften på sceneområdet.
Her er alle naturligvis velkomne, hvis man har lyst. Det bliver sjovt, fedt og meget stemningsfuldt.

Kan man blive gift på Spejdernes Lejr 2017?
J
a, man kan blive både døbt, konfirmeret og viet. Der vil være præster på lejren, der vil være en kirke og så har vi også Alssund langs med lejrområdet, hvis man gerne vil døbes eller vies der.
Sønderborg Kommune har også lovet at nogle af deres giftefogeder kan komme ud på lejren, hvis man gerne vil have en borgerlig vielse.

Hvorfor skal der være åndelighed på Spejdernes Lejr?
Spejderbevægelsen bygger på værdier omkring udviklingen af det hele menneske, herunder den åndelige udvikling. I nogle korps er det forbundet med religion - og i andre handler det om at skabe rum til refleksion. At skabe plads til begge dele er vigtigt også i en moderne spejderbevægelse. Det er vigtigt for lejrledelsen, også på Spejdernes Lejr 2017, at støtte op om gruppernes arbejde med den åndelige udvikling, hvad enten den er forkyndende eller ej. Og som med alt andet i spejderarbejdet, så er frivillighed også helt grundlæggende i forbindelse med den åndelige fordybelse.