Foto: Liv og Laura Basballe
22-08-2019
Denne sommer var USA, Canada og Mexico værter for den 24. World Scout Jamboree, som blev afholdt i Hope Mountain i West Virginia, USA. Læs en beretning fra to af af de danske deltagerne her

Af Liv og Laura Basballe, KFUM-Spejderne i Ejby

Hver fjerde år mødes spejdere fra hele verden på en Verdensjamboree. Denne sommer var USA, Canada og Mexico værter for den 24. World Scout Jamboree, som blev afholdt i Hope Mountain i West Virginia, USA. I alt deltog 45.000 spejdere fra 152 forskellige lande i lejren. Fra Danmark deltog den største gruppe nogensinde: 400 deltagende spejdere i alderen 14-17 år og 225 frivillige, international service-stab. Blandt deltagerne var Liv og Laura Basballe fra KFUM-spejderne i Ejby.

45.000 deltagere svarer til antallet af indbyggere i en mellemstor dansk kommune, der flytter ind i 12 dage bl.a. med fuldt certificeret lejrhospital og selvfølgelige vand-, mad- og elforsyning. Alle spejderne – både deltagerne og den store stab af internationale frivillige betalte for at deltage i lejren. Deltagerbetalingen afhang af, hvilken verdensdel man kom fra, da deltagere fra rige lande har en højere betaling end deltagere fra fattige lande. Spejderbevægelsen forsøger herved at bringe børn og unge fra alle kår sammen, i et ægte internationalt møde. På årets lejr deltog også spejdere fra en flygtningelejr i Kenya, som var inviteret med på lejren.

En verdensjamboree er en forvokset udgave af en spejderlejr, hvor deltagerne sover i telt, selv laver mad og vasker op. Samtidig er der en lang række af aktiviteter, som spejdere kan prøve kræfter med. Verdensjamboreen i West Virginia bød på vandreture og mountainbiketure i Hope Mountain, klatring og kilometer lang svævebane, rafting, dykning, forhindringsbaner på vand, padelboard- og kajaksejlads. Der var også en række aktiviteter, som danske spejdere ikke er så bekendte med, men som er mere almindelig i andre verdensdele, f.eks. skydning med bue og pil, armbrøst og riffel.

Verdensmål i fokus

Udover det unikke program af outdoor- og vandsportsaktiviteter gav årets verdensjamboree mulighed for at fordybe sig i FN’s 17 Verdensmål både med konkrete opgaver og workshops med oplæg og drøftelser. Verdensspejderbevægelsen arbejder under mottoet: “Creating a Better World”, og arbejdet med FN’s Verdensmål er i denne sammenhæng helt naturligt. På lejren blev der bl.a. arbejdet med Verdensmål nr. 5, 13 og 16.

FN’s 5. Verdensmål handler om Ligestilling: En af lejrens workshop’s satte fokus på FN’s kampagne He-for-She, der handler om at få flere drenge og mænd til naturligt at invitere piger og kvinder til at deltage aktivt i samfundsdebatten, og give deres mening til kende. En kampagne der satser på at forankre arbejdet med ligestilling bredere i befolkningen.

- Som 16 årig pige i Danmark tager jeg det for givet, at der bliver lyttet til min mening, at jeg selv kan vælge uddannelse eller stille op til elevrådet på min skole. Jeg tager ligestilling for givet, men sådan er det ikke for alle piger i en række lande verden over. Derfor er der brug for at sætte ligestilling på dagsordenen, og at vi skandinaviske piger viser og fortæller, hvad vi finder naturligt, og at vi sætter fokus på kvinders rettigheder, siger Laura Basballe.

FN’s 13. Verdensmål handler om Klimaindsats: En stor del af det at være spejdere handler om natur, miljø og friluftsliv, og spejdere har derfor et naturligt fokus på ressourceforbrug, genbrug og klimaforandringer.

- Jeg tror, det handler om en skoling, hvor vi helt fra små spejdere går på opdagelse i naturen og studerer dyr og blomster. Vi rydder op efter os selv og samler affald ind efter andre, og vi kunne aldrig finde på at efterlade et lejrområde som en Roskildefestival og bero os på, at andre rydder op efter os, siger Liv Basballe.

På Verdensjamboreen var der selvfølgelig affaldssortering og fokus på lejrens vandforbrug. Der blev lavet mad over gas, og ikke over bål. Samtidig var der workshops om naturlige kredsløb og træplantningsprojekter og drøftelser af klimaforandringer. Sidst men ikke mindst kunne man efter lejren donere tøj og friluftsudstyr, som man ikke ønskede at tage med hjem.

Gode minder med hjem

Lejren sluttede den 1. august med et stort afslutningsshow, hvor depechen blev givet videre fra dette års arrangører til arrangørerne af den 25. Verdensjamboree, der afholdes i Syd Korea i 2023. Tidligere FN-generalsekretær Ban Ki-moon talte ved afslutningsshowet, og han gav deltagerne tre udfordringer med hjem, for som han sagde: “Denne lejroplevelse skal ikke blot være et minde, den skal være en mission. I skal rejse hjem og sprede lejrens stemning i jeres egne lokalområder”. Konkret opfordrede han til:

  • At deltagerne alle er globale ambassadører, der rejser en stemme for det internationale samarbejde
  • At deltagerne bidrager til at opfylde FN’s Verdensmål samt
  • At deltagerne bidrager til at indfri klimamålene i Paris-aftalen

- Vi rejser hjem til Danmark fulde af glæde over mødet med de mange unge mennesker fra hele verden og stolte over fredelig sameksistens. Med minder om gode naturoplevelser på vandet og i bjergene og hyggelige aftner med sang, dans, musik og kortspil. Og selvfølge med ”Country Road”, som vores nye yndlingssang, siger Liv med et skævt smil.

- Vi tager Ban Ki-moons udfordring op og håber, at du, nå du læser denne artikel, tænker:

· At det er vigtigt, at mennesker mødes og lærer hinanden at kende

· At vi har en undersøgende og nysgerrig samtale med hinanden, hvor vi kan bliver klogere på, hvordan vi kan skabe en bedre verden sammen

· At der er behov for, at mænd og kvinder samarbejder i denne opgave

· At vi prioriterer uddannelse og dannelse i Danmark, og i verden

· At der er behov for teknologisk udvikling ift. at reducere CO2-udledningen fra byggeri, transport og produktion, samtidig med at vi udvikler brugen af vedvarende energikilder og genplanter skov – meget mere skov.

Alt sammen i et ægte ønske om at imødekomme Baden Powells vision: ”To Leave this world a little better than you found it”.”