Formålsmærke

Baggrund

Mærket skal skabe et sprog hos spejderne for formålet, og samtalekortene skal skabe debatten mellem lederne og opefter. Med mærket vil spejderne være motiverede for at starte debatten om formålet og kernefortællingen og dermed gøre det enkelt for deres ledere at starte denne snak for at sikre input til det videre arbejde med formålet. Vi ønsker derfor at mærket bliver brugt henover vinteren 2022/23 som input til processen, men mærket er lavet så det er langtidsholdbart og vil også kunne tages på et senere tidspunkt. De enkelte enhedsledere bør derfor sikre, at de forskellige input fra deres spejdere kan blive husket og bragt videre i arbejdet.

Der er arbejdsstof til Bæver/Ulve og til Junior/Trop. Seniorer, rovere osv. tænkes ind i arbejdet med samtalekortene.

Formål

Gennem formålsmærket lærer spejderne at sætte ord på hvorfor man er spejder, samt hvad der tekstnært står i KFUM-Spejdernes formål. Ved at forholde sig til hvorfor KFUM-Spejderne er sat i verden, får spejderne en bedre mulighed for at se meningen med at være spejder. Gennem spejdernes arbejde med mærket skabes snak og refleksion om formålet

Mål:

 • Spejderne får kendskab til KFUM-Spejdernes formål samt hvor man kan finde formålet henne
 • Spejderne lærer at sætte ord på hvad det giver dem at være spejdere
 • Spejderne lærer hvordan formålet og de daglige aktiviteter hænger sammen

Derfor gør vi det

Spejderbevægelsen er verdens største fredsbevarende ungdomsbevægelse. Her arbejder børn og unge globalt med at rykke verden i en positiv retning hver eneste uge. Som spejder lærer man at arbejde sammen og løse problemer. Man lærer at arbejde med personlig udvikling, man får et udgangspunkt for at forholde sig til sin tro og man lærer hvordan man kan bidrage til at rykke sin lokale og globale virkelighed i en positiv retning. Det kan være svært at forstå at man har rykket sig ved at prøve noget nyt, når man gør det i et trygt
fællesskab i en legende og lærende ramme. Derfor er det vigtigt at reflektere over hvilke læringer man får fra at være spejder og for at kunne dele sin begejstring med andre, er det en stor hjælp for spejderne at få rum til at sætte ord på sin egen og patruljens læringer. Når man som spejder lærer at sætte ord på hvorfor man er spejder og hvilken positiv forskel det gør for spejderens liv, giver det stolthed og mod til at udvikle sig selv og patruljens yderligere gennem spejderarbejdet.

Bestilling af mærket

Mærkerne kan bestilles ved at skrive en mail til Info@kfumspejderne.dk

Læs mere om formålet her.

Aktivitetsforslag – Junior og Trop

Gennemfør min 6 af de 12 punkter

 1. Klip KFUM-Spejderne formål, så der på hver seddel kun er et eller få ord fra formålet. Læg nu ordet eller ordene i tilfældig rækkefølge i en sti, som spejderne skal gå igennem i stilhed.
  • Tal efterfølgende med spejderne om hvad de har oplevet samt om spejderne kan relatere til de ord som spejderne undervejs mødte.
 1. Brug 5 minutter på at reflektere i stilhed over hvorfor du er spejder. Når i har gjort det, skal i finde en makker som man fortæller sine refleksioner til. Når begge personer har delt sine refleksioner med hinanden, skal man nu fortælle sin makkers refleksioner til en ny makker. Når man nogle gange har fortalt sine egne og sine makkers refleksioner med hinanden, samles man og deler sine oplevelser med hinanden.
  • Blev du overrasket over dine makkeres refleksioner? Hvorfor?
 2. Lav en sang i patruljen, der beskriver patruljens fælles oplevelse af at være spejder
 3. Vælg 3-5 forskellige personer som ikke er spejdere. Det kunne være din bedstemor, en fodboldspiller, en sanger, den lokale pizzamand eller noget helt andet. Prøv nu at sætte dig ind i hvad hver person ville tænke eller sige om spejdere.
  • Hvad tror du de ville sige? Hvorfor?
 4. Lav en fællesspisning i spejderhytten og inviter jeres lokalsamfund på aftensmad. Under fællesspisningen kan i lave samtalekort og stille på bordene, som skal få spejdere og ikke spejdere til at tale sammen om, hvad en spejder er og hvad man får ud af at være spejder.
 5. Hvad giver det dig at være spejder? Lav en liste over færdigheder som du lærer til spejder, som du har brugt eller som du kan bruge uden for spejderarbejdet
 6. Undersøg hvor du kan finde KFUM-Spejdernes vedtægter og formål henne. Når du har gjort det, skal du finde formålet hos tre spejderkorps fra andre lande. Prøv nu at sammenligne KFUM-Spejdernes formål med de tre internationale formål du har fundet.
 7. Beskriv hvem der startede spejderbevægelsen og hvor den blev startet henne.
  • Hvad var grundlæggerens baggrund og motivationen for at starte spejderarbejdet?
  • Hvorfor tror du stadig der findes spejdere i dag?
  • Hvorfor tror du det hedder en “spejderbevægelse”
 8. Hav dit spejdertørklæde på hver dag i en uge.
  • Hvad blev du overrasket over?
  • Hvad var din bedste oplevelse?
 9. KFUM-Spejderne har mange symboler. Eksempelvis vores logo eller vores spejderuniform.
  • Snak om hvilke traditioner og symboler I hver især synes er vigtige for spejderarbejdet
  • Prøv nu i patruljen at lave jeres eget symbol for KFUM-Spejderne.
 10. Besøg områdets butikker (helst kun 2-og-2) og snak med dem om hvordan de tager ansvar for samfundet og for miljøet. Del efterfølgende dette med de andre i enheden
 11. KFUM-Spejderne er et spejderkorps, hvor man kan lære om tro med udgangspunkt i kristendommen. Hvad betyder kristendom og tro for dig?

Aktivitetsforslag Bæver og ulv

Gennemfør min 5 af de 10 punkter

 1. Find noget i naturen som beskriver hvad en spejder er. Snak om hvorfor det er godt og sjovt at lave en del af aktiviteterne ude i naturen
 2. Fortæl din bande/familieven hvad du synes der er sjovt ved at være spejder og tegn en tegning som viser det.
 3. Snak om KFUM-Spejdernes formål og hvordan det bliver brugt i spejderarbejdet.
  • “Korpset er et folkekirkeligt arbejde, hvis formål er at lade børn og unge møde det kristne evangelium” Hvilke ting gør I eller laver I som har med kristendommen at gøre?
  • “og i overensstemmelse med den internationale spejderbevægelses idé” Snak om Baden-Powell’s ide om at starte spejderarbejde op og hvordan det passer sammen med den måde som I laver spejderarbejde i dag
  • “at oplære til selvstændighed, medansvar” Hvad menes mon med det at tage ansvar? Hvordan tager du ansvar og for hvad? Er der nogle ting som du får lov til at gøre helt selv?
  • “demokratisk livsholdning og mellemfolkelig forståelse.” Snak om demokrati. Hvad betyder det for den måde som vi er sammen på til spejder.
 4. Spejderarbejdet er baseret på at vi hjælper hinanden. Leg “krammefanger” eller “Ståtrold”
 5. Lav et vendespil med symboler osv. fra KFUM-Spejderne og brug navnene på dem undervejs. Snak om hvor de hører til og hvad de egentligt forestiller
 6. Syng en spejdersang fra sangbogen og tal om hvad det i synger betyder
 7. Lav en quiz om verdens spejdere. Lav den evt. som en leg
 8. Besøg et plejehjem og lav en aktivitet sammen med beboerne. Blev de glade? Hvorfor tror I de blev glade?
 9. Hold en tag-ven-med-til-spejder aften. Hvordan var det? Var det en anderledes aften end et normalt spejdermøde? Hvorfor?
 10. Lav en aktivitet sammen med en præst. Få præsten til at fortælle om hvorfor det er godt at være præst og hvad kristendommen betyder. Lav en dramatisering af et skriftsted fra bibelen og opfør det for jeres forældre.
Menu