FLoW skaber her fremtidens ledere i Tunesien.
Johny Kristensen

FLoW- Future Leaders of the World

FloW er KFUM-Spejdernes store internationale projekt som implementeres i samarbejde med de tunesiske spejdere Les Scouts Tunisiens

FloW rækker ud over landegrænser og religion for at skabe fællesskab og oplevelser på tværs af kulturer gennem spejderarbejdet.
Projektet bidrager til at rykke verden - med vilje i en international kontekst, ved at sætte fokus på medborgerskab, ytringsfrihed, demokrati og ungeinddragelse.

DSC_2022.jpg

5 delprojekter


Projektet er delt op i fem delprojekter, hvor danske og tunesiske spejdere sammen udvikler og implementere aktiviteter.

Entreprenørskab
Har som mål at højne levestandarden for unge i alderen 18-35 år. Ved at uddanne dem i entreprenørskab så de selv kan udvikle små forretningsplaner, og blive selvstændige.

Citizenship
Har fokus på medborgerskab samt at være bevidst om dine demokratiske rettigheder og at kunne bruge dem til at gøre en forskel.

Organisational Strategy Process
Er strategisk planlægning og implementering. Både KFUM-Spejderne i Danmark og Les Scouts Tunisiens har inden for det sidste år fået nye hovedbestyrelser, der har udviklet og implementeret nye strategier i organisationerne. Gennem dette delprojekt har organisationerne haft mulighed for at udveksle erfaringer og ideer omkring vision og strategi.

Leadership and Management
Lederskab handler om det personlige lederskab og gennemslagskraft, her uddanner projektet ledere som kan tage styring i eget liv, deres spejdergruppe eller i samfundet.

Young Voices
Her sættes der fokus på unge og deres bidrag til samfundsdebatten, samt deres ønsker for fremtiden. Der undervises i fortalervirksomhed og rettigheder. Dette gøres gennem træningsforløb med både danskere og tunesere.

Future Leaders of Tunisia

Her kan du læse en del af de gode historier fra den første del af KFUM-Spejdernes partnerskab med de tunesiske spejdere. 

pdf image Download
Future Leaders of the World

Anden del af partnerskabet med Les Scouts Tunisiens nærmer sig sin afslutning. Her kan du læse nogen af de gode historier fra samarbejdet.

pdf image Download

logotunisia.png

Les Scouts Tunisiens, er en spejderbevægelse med 32.000 medlemmer.

Projektet FLoW har fået bevilliget 4.3 millioner dk fra Udenrigsministeriet og MENA-puljen til at udføre aktiviteter i projektet i både Danmark og Tunesien.

duf_logo.jpg

OM DUF

Dansk Ungdoms Fællesråd, DUF, er en service- og interesseorganisation for 70 ungdomsorganisationer. DUF fremmer unges deltagelse i foreningslivet og demokratiet. DUF fungerer som sparringspartner på projektet og spiller en central rolle i kvalitetssikringen af projektet.