Sammen kan vi mere

KFUM-Spejderne puster løbende liv i store og små projekter, der alle har til formål at rykke verden - med vilje. Projekterne bliver gennemført sammen med forskellige eksterne samarbejdspartnere, og det er der gode grunde til. 

Sammen når vi længere ud

Når vi starter et nyt projekt op med en eller flere eksterne samarbejdspartner, får både vi og vores partnere fordelen af, at nå ud til flere mennesker end hvis det var et soloprojekt. Det gør vi, fordi projektet nu kommer ud til flere organisationers målgrupper i stedet for kun vores egen. På den måde bliver organisationernes værdier udbredt til en større gruppe, og et samarbejde er dermed en langsigtet investering for alle. 

Vi lærer nyt i fællesskab

Endnu en fordel er, at vi kan udveksle erfaringer med hinanden på tværs af organisationerne. Det giver os ny viden og nye kompetencer som vi kan bruge i vores arbejde og i fremtidige partnerskaber. Vi løfter i flok og giver dermed projektet større værdi for alle. I spejderverdenen siger vi sommetider, at 1+1 bliver 3. Med det mener vi, at når man står sammen om noget, kan man opnå endnu bedre resultater. 

Fælles værdigrundlag

Når vi starter et projekt med en samarbejdspartner, handler det ikke om penge. Det handler i høj grad om at finde organisationer eller virksomheder med de samme værdier som KFUM-Spejderne. For at få et succesfuldt projekt, er det vigtigt at forventningsafstemme og udveksle erfaring. De processer bliver kun gjort nemmere, hvis man starter med et fælles værdigrundlag. Derfor er det en kernefaktor, når det handler om at starte nye samarbejder. 

Vil du vide mere?

Hvis du vil vide mere om muligheden for at samarbejde med KFUM-Spejderne, er du velkommen til at kontakte info@kfumspejderne.dk.