07-07-2017
Meget er vundet ved at afholde de ugentlige spejdermøder væk fra hytten. Det er gratis reklame, og I kan som gruppe spare både rekrutteringsarrangementet og de der flyers, I trykker hvert år.

Her i videoen møder vi Højdevang Gruppes familiespejdere. De mødes fast ved Højdevang Kirke hver anden lørdag kl. 10, og så følges de et sted hen for at lave dagens aktivitet. Denne gang er de gået ned til Englandsparken, som ligger knap 100 meter fra kirken. 

Spejdere er nemme at spotte. Vi bærer uniform og tørklæde, og så opfører vi os på en måde, så det er til at gætte, at vi er spejdere. Forbipasserende er derfor helt klar over, at der er spejdere i området. 

Husk også at være synlige udenfor spejdermøderne - Se os, vi er lige her!

De fleste danskere forbinder spejder med noget godt og værdifuldt. Vi behøver ikke fortælle en masse om, hvad spejder går ud på. Vi skal mere eller mindre bare fortælle lokalområdet, at nu er vi her, og så skal folk nok selv melde sig ind. Hvis de vel også mærke kan finde hjemmesiden og får et godt førstehåndsindtryk.

Læs mere om et godt førstehåndsindtryk på hjemmesiden