07-07-2017
Jeres nye ledere kan have god gavn af faste programmer og allerede planlagte møder.

Fast program giver overskud

For nye ledere eller forældre kan det være meget at skulle stå for ALT: Planlægning, børn, administration, indkøb. Har jeres ledere eller hjælpere ovenikøbet ikke været spejdere tidligere, er de ofte i tvivl, om de gør det rigtigt, og om det bliver “spejder nok”. 

Det kan derfor, både for praktikken og selvtillidens skyld være rart for dem, at nogle andre “rigtige spejdere” har lavet et program forhånd. 

  

I kan få nye ledere og hjælpere godt i gang, så de oplever succes, og at det ikke er så svært.Så kan de nye ledere have fokus på at lære børnene at kende. 

Årsprogrammer og aktivitetskort er gode bud på faste programmer eller aktiviteter som de nye ledere kan benytte sig af. Det er selvfølgelig stadig jeres opgave at lederen føler sig tryg i stoffet og har en mere erfaren leder at støtte sig til i starten. 

Når overskuddet melder sig

Vær opmærksomme på at bevare det gode initiativ hos jeres nye ledere. Begynder de selv at byde ind med aktiviteter så vær klar på at lægge jeres fastlagte årsprogram og aktivitetskort væk igen.