24-08-2015
Nyhedsbrevet til distriktschefer bidrager til, at distrikterne er en del af ledelsen hos KFUM-Spejderne

Nyhedsbrevet til distriktschefer bidrager til at distrikterne er en del af ledelsen hos KFUM-Spejderne. Nyhedsbrevet udkommer til den 1. i hver måned og deadline er hver den 20. i måneden.

Formålet er at orientere distriktscheferne om hvad der sker i organisationen. Indholdet er mest fremadrettet som eksempel foromtaler af kommende arrangementer og events. Dermed bliver distrikterne en del af korpsets kommunikation.

Med nyhedsbrevet bliver distrikterne knyttet tættere til hinanden og til korpset. Vi får samlet ressourcerne og få en forstærket fællesskabsfølelse.

Desuden er reaktøren ansvarlig for opdateringer og vedligehold på distriktsportalen

Nyhedsbrevet og visionen

Nyhedsbrevet er en del af den strategiske kommunikation i korpset. Distrikterne bliver i stand til at støtte og opmuntre grupperne og grupper af spejdere.
Ved at formidle gode historier og best practise inspireres andre.

Kontakt

Du kan fange redaktøren på mail eller tlf.: 98900562