Gruppeudviklingskonferencen sætter gruppeudvikling på dagsordenen. Konferencen afholdes på Ungdomsøen og med deltagere fra alle korps hos Spejderne.
Startdato: 06-06-2020 10:00
Slutdato: 07-06-2020 14:00
Pris: 1000 kr.
Tilmeldingsfrist:
Max antal deltagere:
Arrangørs navn: Spejderne
Arrangør e-mail: sunemonrad@kfumspejderne.dk
Arrangør telefonnummer: 30420983
Stednavn: Ungdomsøen
Adresse:
Middelgrundsfortet 1
1433 København
Tilmeldingslink:
Tilmeld dig her

Gruppeledelseskonference på Ungdomsøen

SPEJDERNE inviterer alle spejderkorps i Danmark til Gruppeledelseskonferencen 2020 på Ungdomsøen. Formålet med konferencen er at inspirere og give den enkelte deltager redskaber til at udvikle spejdergruppen.

Gruppeledelseskonferencen er for alle, der interesserer sig for gruppeudvikling, f.eks. bestyrelsesmedlemmer, gruppeledere, gruppeassistenter, tropsledere og divisions-/distrikts-/regionsledelser.

Programmet består af oplæg, gruppearbejde, netværksaktiviteter og samvær. Ud over de fælles oplæg er konferencen bygget op om fire spor, som du skal vælge imellem.

  • Fastholde 11+
  • Sådan får I mange glade ledere
  • Vækst og ventelister
  • Kommuniker spejderværdierne

Se en beskrivelse af sporene længere nede på siden.

Ungdomsøen ligger i Øresund 30 minutters sejlads fra København. Færgeturen er med i prisen.

Hvis der er interesse, vil der bliver arrangeret fælles bustransport.

Arrangementet har status af kursus, og der kan søges tilskud som ved andre spejderkurser. Deltagerne får et kursusbevis.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte projektleder Sune Monrad på 30420983 eller sunemonrad@kfumspejderne.dk.

Vi ser frem til at inspirere dig!

Med venlig hilsen
Projektgruppen for Gruppeledelseskonferencen 2020

Beskrivelse af sporene

Fastholde 11+

Hvorfor har vi flest spejdere i alderen 9-10 år? Hvor forsvinder spejderne hen, når børn bliver til unge? Kan vi tilbyde de unge det de søger? Svaret er JA! Spørgsmålet af interesse er 'hvordan'?

Her er svaret ikke simpelt, men sporet om fastholdelse af spejdere 11+ år vil åbne øjnene for, at vi ved spejderne allerede gør meget af det rigtige. Og sporet vil give os en oplagt mulighed for fælles at blive klogere på, hvordan vi kan gøre mere af det, der virker i fastholdelsen af de unge.

Sporet er henvendt alle spejdere, der har interesse i fastholdelse af børn og unge, både gruppeledere og ugentlige spejderledere. Sporet vil være en blanding af kvalificerede debatter, inspirerende oplæg og sparring med andre kompetente spejderledere.

Sådan får I mange glade ledere

Hvordan kan vi bedst tiltrække, fastholde og udvikle unge og voksne i spejdergruppen? Det vil vi sammen svare på i dette spor om mange glade ledere. Emnerne er rekruttering af ledere, motivation, kompetencer og holdånd i ledergruppen.

Vil du tænde andre, må du selv brænde. Vi stiller derfor skarpt på, hvad vi hver især brænder for, og hvordan vi vil udvikle vores spejdergrupper. Der vil være facts om frivillige, oplæg fra grupper med mange ledere, samt erfaringsudveksling med andre grupper. På den baggrund laver vi en plan for, hvordan vi hver især vil fortsætte gruppeudviklingen derhjemme.

Vækst og ventelister

Alle der gerne vil være spejder, skal have mulighed for det. Alligevel findes der i mange grupper ventelister, særligt for de yngste spejdere. Det er på alle måder forkert at lukke døren for børn, der gerne vil ind i spejderbevægelsen, og en vigtig del af løsningen er, at grupperne vokser i størrelse. Set fra den enkelte gruppe kan det synes umuligt, eller i hvert fald vanskeligt, og forbundet med stor risiko og store omkostninger.

På dette spor arbejder vi med hvordan man ved praktiske tiltag kan blive en stor gruppe, uden at få problemer med lederkræfter, lokaler, materiel og organisering. Vi lærer af spejdergrupper og andre foreninger, der har arbejdet målrettet med vækst, vi diskuterer hvordan spejdergrupper bliver modige og vi lægger konkrete planer i fællesskab.

Kommuniker spejderværdierne

Kan vi fastholde og rekruttere nye spejdere og ledere med løfter om knob, kompas, bål, og pionerarbejde? Måske .... men det er noget andet, der lokker nye spejdere til og fastholder de nuværende. Værdierne i spejderbevægelsen gør os unikke i forhold til andre fritidstilbud. Med værdierne på plads i fællesskabet bliver knob- og kompasfærdigheder en sidegevinst.

Hvilke værdier er de vigtigste i vores gruppe og hvordan finder vi dem?

Hvordan kommunikerer vi værdierne internt i gruppen og eksternt til potentielle spejdere og deres forældre? Facebook, Instagram, Snapchat, hjemmeside, pressemeddelelse eller brevduer? Det er en jungle - men hvordan finder man vej?

Sporet vil være et mix af oplæg og praktiske tips, tricks og ideer til, hvordan man kan håndtere opgaven.