Aktivitet

Vild Natur – Hvor mange snegle har du i haven

Vild Natur – Hvor mange snegle har du i haven

SE HVOR MANGE SNEGLE DU HAR I HAVEN TIL PINDSVINET

Find snegle i haven og marker dem med sprittusch i en synlig farve og sæt dem tilbage ud igen. Vent så en dag eller to, og gå så ud og fang et nyt hold ind. Hvor mange af dem har sprittusch mærket?

Antallet af snegle i hele haven kan så udregnes således: N = (R•n)/r Hvor N er det samlede antal i haven, R er antallet af mærkede dyr fra første dag, n beskriver antallet af genfangede dyr der ikke har et mærke, og r beskriver antallet af genfangede dyr med mærke.

Lav kvasbunker til dit pindsvin, der ligger i ly og læ under krat og buske. Saml grene, blade og kviste og lav en stak. Det skal være en god stor bunke, så der ikke kommer vand ned til pindsvinets hjem. Det er også en god idé at lave vilde hjørner, som er fugtige og skyggefulde med visne blade og kviste. Det tiltrækker insekter og smådyr, og fungerer som et foderbræt for dit pindsvin. Når man har gjort plads til det vilde hjørne, så er det bedste at lade naturen passe sig selv. De vilde naboer skal nok passe den del af naturen. Hvis man har en havedam, skal man sørge for, at pindsvinet kan
komme op, hvis det falder i vandet.

Tid
15 – 30 min
Deltagere
1
10
Udviklingsområder
Selvstændigt
Intellektuelt
Socialt

Flere aktiviteter

Menu