17-12-2017
Forfatter: Asger Tønnesen

Vær beredt på tur

Vær beredt er vores motto.

Men giver det mening at være beredt på alt og medbringe ting til at klare alle opgaver? Vær beredt handler lige så meget om at du er beredt på at løse opgaver, som du ikke lige har tingene til - vær bered på at laver løsninger.

Pak lejrudstyr til en overnatning udendørs med mad over bål. Find løsninger, hvis I har glemt noget og vurder bagefter, hvad der var overflødigt i patruljekassen til en tur og til en sommerlejr.

{kf:sysCategory(header: '{v:l(key: \'categoryTag\')}', field: 'tx_kfumsitepackage_activity_tag', recordUid: record.uid, table: 'pages', linkPageUid: settings.activity.searchUid, linkCatParamName: 'tx_solr[filter][tag]', catPrefixTitle: '', cssClass: 'activityCategory', linkCatType: '')}
{kf:sysCategory(header: '{v:l(key: \'categoryDuration\')}', field: 'tx_kfumsitepackage_activity_duration', recordUid: record.uid, table: 'pages', linkPageUid: settings.activity.searchUid, linkCatParamName: 'tx_solr[filter][]', cssClass: 'activityCategory', linkCatType: 'duration')}

Enheder

Kompetencezoner