Fotograf: Tim Riediger
Forfatter: Pernille Mia Madsen
Lær og undersøg om regnormen.

Lær om regnormen

Undersøgelse af regnorm

 • Hvordan bevæger regnorme sig og er de følsomme overfor lys?
 • Skyl en regnorm og læg den på en glasplade. Hvordan bevæger den sig?
 • Læg derefter en skyllet regnorm på et stykke pap. Hvordan bevæger den sig?
 • En regnorm a’es forsigtigt. Hvordan føles den?
 • Er der forskel på for og bag?
 • Læg regnormen på et stykke smørrebrødspapir. Kan I høre noget?
 • Kan en regnorm bakke?
 • Berør regnormen forsigtigt på forskellige steder med et græsstrå. Hvor er den mest følsom?
 • Lys med en lille lygte på for- og bagpartiet. Hvor er den mest følsom for lys? Foretrækker den lys?
 • En regnorm er delt i små led. Find leddene – og bæltet. Brug lup.
 • Læg en regnorm i et bæger med jord. Oven på jorden. Hvad gør regnormen? 

 

Søg flere oplysninger om regnormen på: www.danske-dyr.dk (kræver at børnene har UNI-login)

 

Videre studier:

Undersøgelse af regnormes fødevalg

 • Kan I undersøge, om regnorme foretrækker én slags føde frem for noget andet?
 • Hvordan vil I gøre?
 • Hvad skal I bruge?

 

Læs mere

Undersøg en regnorm på:

http://danske-dyr.dk

 

Beskrivelse af regnorme, deres liv og færden på:

https://www.skoven-i-skolen.dk/content/regnorm-1

https://www.skoven-i-skolen.dk/content/regnorm-og-nedbrydning

{kf:sysCategory(header: '{v:l(key: \'categoryTag\')}', field: 'tx_kfumsitepackage_activity_tag', recordUid: record.uid, table: 'pages', linkPageUid: settings.activity.searchUid, linkCatParamName: 'tx_solr[filter][tag]', catPrefixTitle: '', cssClass: 'activityCategory', linkCatType: '')}
{kf:sysCategory(header: '{v:l(key: \'categoryDuration\')}', field: 'tx_kfumsitepackage_activity_duration', recordUid: record.uid, table: 'pages', linkPageUid: settings.activity.searchUid, linkCatParamName: 'tx_solr[filter][]', cssClass: 'activityCategory', linkCatType: 'duration')}

Materialer

Levende regnorme i jord. Glasplader. Papstykker. Kopipapir. Smørrebrødspapir. Græsstrå. Lommelygter. Iagttagelseslupper. Vand i en lille balje.

Deltagere

Min. 3

Max. 36