Foto: Fredrik Lodberg Olsen
08-04-2018
Forfatter: Asger Tønnesen
Lav spejderi for andre og oplev at du bliver bedre og hvordan de andre bliver glade for at du gør noget for dem

Spejderaktivitet for andre

Tag en af jeres ynglingsaktiviteter og lav den om så I kan afholde den for en yngre enhed.

Tænk først over hvad der er godt ved jeres ynglingsaktivitet og hvad den styrker i jeres patrulje. Det kan være jeres evne til at samarbejde, tage ansvar, finde på eller meget andet. 

Når I så skal tilpasse jeres aktivitet til yngre skal I tænke over

  • Hvor gamle er de?
  • Hvad kan de i forvejen?
  • Hvad var fedt da I selv var I den alder?
  • Hvilke to evner bør styrkes I den yngre enhed?
  • Hvad skal I gøre for at motivere de yngre?

Afprøv så selv aktiviteten for jer selv, gerne med lederne som deltagere, som så har til opgave at være de yngre.

Eftertanke: Hvordan modtog de yngre jeres aktivitet og hvad lærte I selv af det?

 

 

 

{kf:sysCategory(header: '{v:l(key: \'categoryTag\')}', field: 'tx_kfumsitepackage_activity_tag', recordUid: record.uid, table: 'pages', linkPageUid: settings.activity.searchUid, linkCatParamName: 'tx_solr[filter][tag]', catPrefixTitle: '', cssClass: 'activityCategory', linkCatType: '')}
{kf:sysCategory(header: '{v:l(key: \'categoryDuration\')}', field: 'tx_kfumsitepackage_activity_duration', recordUid: record.uid, table: 'pages', linkPageUid: settings.activity.searchUid, linkCatParamName: 'tx_solr[filter][]', cssClass: 'activityCategory', linkCatType: 'duration')}

Enheder

Deltagere

Min. 4

Max. 25