Foto: Johny Kristensen
24-06-2018
Forfatter: Asger Tønnesen
Find ud af hvad der er brug for og lav nogle oplevelser for dem

Spejderaktiviteter for flygtninge

Lav spejder aktiviteter for flygtninge.

Tag kontakt til et flygtningecenter og planlæg en aktivitet i sammenarbejde med dem. Sørg for at aktiviteten er sjov og at deltagerne bliver introduceret til spejderbevægelsen.

Lav gerne aktiviteter, som flygtningecenteret kan bruge uden at i er til stede. Hvis nogle af deltagerne er interesseret kan i invitere dem med til jeres spejdermøder.

{kf:sysCategory(header: '{v:l(key: \'categoryTag\')}', field: 'tx_kfumsitepackage_activity_tag', recordUid: record.uid, table: 'pages', linkPageUid: settings.activity.searchUid, linkCatParamName: 'tx_solr[filter][tag]', catPrefixTitle: '', cssClass: 'activityCategory', linkCatType: '')}
{kf:sysCategory(header: '{v:l(key: \'categoryDuration\')}', field: 'tx_kfumsitepackage_activity_duration', recordUid: record.uid, table: 'pages', linkPageUid: settings.activity.searchUid, linkCatParamName: 'tx_solr[filter][]', cssClass: 'activityCategory', linkCatType: 'duration')}

Enheder

Deltagere

Min. 3

Kompetencezoner