Spejder-stratego

2 hold kæmper om at finde fanen først. Undervejs skal der kæmpes en masse kampe for at overleve, lægges en god strategi og ellers løbe i skjul, hvis det er nødvendigt.

Før spillet:

Deltagerne skal deles i 2 hold, rød og blå. Hvert hold udnævner en kortholder, som bliver på basen og passer på kort.
På basen har spillerne helle, og der er plads til at lægge strategier og uddele kort.
Én af spillerne skal være stander. Denne spiller placerer sig et sted og må ikke flytte sig. (Hvis der ikke er spillere nok, kan et flag(stander) bruges i stedet for en person).
Når en modstander tager standeren, skal denne holde fast i standeren hele vejen tilbage til egen base. Hvis spilleren kommer i kamp, mens standeren haves, gives standeren til kampens vinder.
Når en stander bliver bragt hjem til modstanderens base, er spillet slut.
Vinderen er det hold, der først får erobret den anden stander og bragt den hjem til egen base. Spillere må ikke skifte kort, og kun døde spillere kan få et nyt kort af kortholderen.

Spillet:

Når kampen startes (når hornet lyder), skal spillerne forlade deres base. Her må man kun opholde sig, hvis man skal have eller aflevere kort til kortholderen, eller er død.
Under spillet kan alle spillerne bevæge sig rundt imellem hinanden. Når en spiller ønsker at “slå” en modspiller, skal denne røre modspilleren, mens der siges “Tik”, han er nu blevet “Tikket”. Den tikkede fortæller, hvem han er (viser kortet), og hvis hans rang står på modspillerens kort, er han død og afleverer kortet til modspilleren.
Hvis omvendt modspillerens rang står på hans kort, dør modspilleren. Hvis de er af samme rang, dør de begge, dvs. at de bytter kort.
Når man er død, løber man tilbage til egen base og får et nyt kort af kortholderen.
Hvis man har slået nogle modspillere, skal man lejlighedsvis aflevere disse til egen kortholder.
Standerne og Grogglen kan ikke tikke, men de kan godt bevæge sig.
Vær opmærksom på, at den eneste rang der kan tage en Groggl, er Ulven. Hvis en DDS’er tikker Baden Powell, er det Baden Powell, der er død, men hvis Baden Powell tikker en DDS’er, er det DDS’eren, der dør. Spillet slutter, når slut-signalet lyder. Hvem vinder over hvem:

Brik: Antal: Vinder over:

Stander 1 Ingen

Baden Powell 1 Alle, undtagen Groggl

Jens Grane 1 Alle, undtagen Baden Powell og Groggl

Gruppe Leder 2 Stander, Rover, Senior, Spejder, Junior, Ulv, Bæver, DDS’er

Rover 3 Stander, Senior, Spejder, Junior, Ulv, Bæver, DDS’er

Senior 4 Stander, Spejder, Junior, Ulv, Bæver, DDS’er

Spejder 4 Stander, Junior, Ulv, Bæver, DDS’er

Junior 4 Stander, Ulv, Bæver, DDS’er

Ulv 5 Stander, Bæver, DDS’er, og som den eneste kan Ulven fange Grogglen

Bæver 8 Stander, DDS’er

DDS’er 1 Stander, Baden Powell,

Groggl 6 Alle undtagen Ulv

Lavet af
Marie E. Nielsen & Morten Mikkelsen
Tid
30 – 90 min
Deltagere
8
99
Udviklingsområder
Fysisk
Selvstændigt
Intellektuelt
Socialt

Flere aktiviteter

Menu