Med aktiviteten kan vi vise børn og unge, at affald ikke blot er affald, og at de unge ved en målrettet indsats kan bidrage til en bedre anvendelse af vores husholdningsaffald.

Denne aktivitet duer kun for den uorganiske del af jeres affald i lokalet eller hytten, dvs. ikke madrester og lignende, som nok har bedst af at blive båret ud i den udendørs (“grønne”, hvis muligt!) skraldespand efter hver tur eller møde.

Husk at rengøre fx metaldåser fra tun eller makrel og lignende miljøskånsomt, inden I lægger dem til side. Det vil sige med mindst mulig – helst ingen – brug af varmt vand og opvaskemiddel.

Byg selv eller køb kasser og æsker i den rigtige størrelse og angiv, hvilken type affald, der skal i hvilken kasse – gerne lidt kreativt! Jeres affaldssortering skal svare til mulighederne for aflevering på genbrugsstationen. Dem kan I få oplyst på kommunens tekniske Forvaltning eller direkte på genbrugsstationen.

Sortér som minimum efter:

  • Papir/aviser/blade
  • Glas
  • Batterier
  • Metal
  • El-sparerpærer
  • Plast
  • Kemikalier (skal styres af lederne)

Og husk også en spand til det blandede rest-affald. Se, hvor lidt der bliver tilovers efter sorteringen!

Aflever affaldet korrekt på lossepladsen eller genbrugsstationen – få evt. en leder eller en forælder til at køre affaldet i bil.

Tid
60 – 90 min
Deltagere
3
9
Udviklingsområder
Selvstændigt
Intellektuelt
Socialt

Flere aktiviteter

Menu