17-12-2017
Vælg en salmemelodi og skriv en ny tekst til den.

Skriv en salmetekst

Lad ulvene lytte til en ny og gammel salmemelodi.

Vælg den melodi, som I bedst kan lide.

Lad derefter ulvene skrive en salmetekst til melodien ud fra en bibelhistorie.

Find fx salmemelodier her: www.dendanskesalmebogonline.dk

 

Materialer

Papir, blyanter, salmemelodier.

Enheder

Deltagere

Min. 6