Aktivitet

Ridder af Gram Slot – Landstræf 2019

Ridder af Gram Slot – aktiviteter brugt på Landstræf 2019. Aktiviteterne er eksempler på, hvordan mærket “Ridder af” kan anvendes på en bestemt lokalitet.

1. Fortællingen om Gram Slot

Gram Slots historie går tilbage til 1200-tallet, men den ældste bygning er fra 1400-tallet. Hør historien om, hvorfor slottet havde så stor betydning og hør om, hvilken rolle slottet har i dag.

2. Gode byggematerialer og godt håndværk

Nogle af vinduerne i Gram Slot er 250 år gamle. De er lavet af nøje udvalgt træ, så de kunne holde gennem mange generationer, og snedkerne dengang har vidst, hvordan træet skulle vendes, for at det var modstandsdygtigt mod vind og vand. De vidste også, at træ bør fældes om vinteren, hvor det er naturligt tørt – ikke om sommeren, hvor det kræver kunstig tørring.

Se og mærk forskellen på to træstykker – det ene vejer langt mere end det andet, og årringene er langt tættere.
Kig på slottets vinduer – kan I se, hvilke der er gamle og hvilke der er nye? Kig også på glasset – de gamle glas kan være ujævne i overfladen, som om glasset er ”flydt” nedad.
Se og rør ved de forskellige typer af mursten

3. På tur i parken

Parken er anlagt som et barokanlæg i 1700-tallet og senest restaureret i 2000. Der er mindesmærker og historiske træer i parken.

Ved hjælp af WOOP App skal I bevæge jer rundt i parken og besvare spørgsmål om, hvilken tidsperiode den enkelte bygning/lokalitet repræsenterer.

4. Mad af lokale råvarer

På Gram Slot dyrker Sanne og Svend jorden bæredygtigt efter økologiske principper. De dyrker mange slags afgrøder, som bliver solgt som grøntsager og mange forskellige typer af mel og gryn i Rema 1000-kædens supermarkeder.
Gram Slot producerer og sælger mange typer mel, gryn og mælk. I skal lave pandekagedej, hvor I vælger en eller flere typer mel og mælk. Dermed kan I præge smagen af pandekagerne, når I bager dem, afhængig af, hvad I foretrækker.

Opskrift til 10 pandekager:
2 dl mel
2 tsk. sukker
1 knivspids salt
3 dl mælk
1 æg
Smør til stegning

5. Middelalderlege

Både herskab og de karle og piger, der var ansat på steder som Gram Slot i middelalderen, legede når de festede. Mange af legene kender vi stadig i dag.Stikke Odins øje ud To deltagere tager opstilling ryg mod ryg med en træstok mellem benene. Et stykke foran hver af deltagerne står en klods el.lign. På et givent signal starter kampen, og deltagerne skal trække til og forsøge at ramme/vælte klodsen foran sig – stikke Odins øje ud.

Blindebuk
Deltagerne danner kreds med front mod midten. Blindebukken stiller sig i midten, får bind for øjnene, forsynes evt. med et klæde el. lign, og snurres rundt tre gange. Det er nu tilladt at drille bukken ved at komme med tilråb, små (!) puf eller ved at kilde bukken. Blindebukken forsvarer sig og prøver at fange en af de andre/ ramme nogen med klædet. Hvis nogen rammes eller fanges skal vedkommende stå stille, mens blindebukken forsøger at genkende vedkommende. Blindebukken har tre gæt. Gættes der rigtigt, byttes der roller.

Gå til Island efter sild
Redskaber:

2 træklodser der er 5 tommer høje og 2 tommer tykke – pr. mand. Træklodserne fremstilles af et firkløvet stykke træ, og bearbejdes så de er håndvenlige i den ene ende og dekoreret, så de er personlige.

Deltagerne starter med begge fødder bag en afmærket linje. Derfra skal de forsøge at gå med hænderne på klodserne ’til Island efter sild’.

Den ene træklods skal placeres så langt ud som han/hun kan nå, når fødderne stadig skal være bag linjen. Det er nu tilladt at tage en andens klods som står tættere på, og bruge den til ‘at gå hjem’ på. Ingen del af kroppen må røre jorden på den anden side af linjen.

Den som kan placere sin træklods længst væk fra linjen – og stadig komme tilbage uden at røre jorden – er vinder.

6. Rig eller fattigDer var i tidligere tider meget stor forskel på rig og fattig. Herremanden på slottet havde alt, hvad han kunne ønske sig, mens bønderne levede i fattigdom og var afhængige af herremanden.I skal opleve lidt af forskellen på at være rig og fattig. De rige får meget og bestemmer også, hvor meget de fattige får. Patruljen deles i to – en rig gruppe og en fattig gruppe.

Mellem grupperne ligger en bunke værdier, som der skal spilles om.

Grupperne skiftes til at slå med raflebæger med 2 terninger.

Hvis der slås 6, må der tages værdier:

Rige: Må tage 5 værdier, enten fra bunken eller fra de fattige

Fattige: Må tage 2 værdier, men kun fra bunken.

Hvis der slås 1, skal der afleveres værdier:

Rige: Skal aflevere 1 værdi til bunken

Fattige: Skal aflevere 1 værdi til de rige

7. At bygge broGram Slot lå tidligere på en vigtig handelsvej, og det var afgørende, at mennesker og dyr kunne krydse åen. I dag er det let at bygge broer med store maskiner og stålkonstruktioner eller beton, men tidligere måtte det tunge arbejde foregå ved håndkraft.I skal bygge en selvbærende bro, som kan hjælpe jer over ”åen” – dvs. mindst 4 meter lang og som kan bære én person ad gangen. I har rafter eller lægter til hjælp, men ikke tovværk, søm, skruer eller andre hjælpemidler.

Find anvisning på en da Vinci-bro her: https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=ksTe0dhvGdg

8. Pas godt på naturen

Åen forbi Gram Slot er laksevand, men der har været mange forhindringer for, at laksen kunne komme op i åen og gyde. Ved at fjerne forhindringer og lægge gydegrus ud, får laksen bedre muligheder. Der er særligt fokus på laksefisken snæbelen, der er en af de mest truede fiskearter i EU.

I skal hjælpe med at lægge gydegrus ud på et område i åen.

Lav et eksempel på en gydeplads på jorden.

9. Grøntsager eller oksekødGram Slots landbrug producerer mange slags økologiske grøntsager. Hvordan udnyttes arealerne bedst i landbruget – hvad er udbyttet i form af fødevarer af det samme areal, hvis der dyrkes brødkorn, foderkorn eller grøntsager?Hør om og diskuter, hvordan landbrugsarealerne udnyttes bedst, når målet er at producere fødevarer.

Deltagerne graver i en stor balje med sand, hvor der er gemt grøntsager og kød.
Det de finder, viser udbyttet fra samme areal, hvis der dyrkes henholdsvis grøntsager eller kød.

Lavet af
Arbejdsgruppen for Arbejdsprogram
Deltagere
2
50

Flere aktiviteter

Menu