Aktivitet

Procespilen

Formål:

Seniorerne skal lære procespilen at kende, som værende et effektivt projektmanagement værktøj.

Beskrivelse:

I første fase fokuserer i på cirkelen i modellen. Forestil Jer, at I sidder 3 år efter I startede processen. Hvad er der sket i de sidste 3 år? Forhold Jer til alle de drømme, I hver især havde, dengang processen skulle starte. Skriv Jeres betragtninger ned i nutidsform.

I anden fase fokuserer I på, hvad I gjorde for at opnå drømmen i cirkelen. Dette skriver I ned i pile, så får I her retningslinjer for, hvordan I skal agere for at opnå drømmen. Skriv dette i datid.

I den sidste fase skal I se på de udfordringer I vil møde, for at opnår drømmen. Udfordringerne skriver I ned i kassen yderst til venstre. Udfordringerne må ikke komme mellem pilen og cirkelen– fremgangsmåden og drømmen.

Gør som I har skrevet i pilen, og det vil føre Jer til drømmen. Prøv at formulere udfordringerne så løsningen er umiddelbart.

Før I afslutter aktiviteten helt, så ret fokus mod drømmene igen. Hvor er det I vil hen? I kan opmuntre hinanden til at glæde jer over den fremtid der kommer, når drømmen er opfyldt, og så er motivationen der allerede.

Lavet af
Udfordrende aktiviteter – Senior
Tid
60 – 90 min
Deltagere
4
40
Udviklingsområder
Selvstændigt
Intellektuelt
Mærker

Flere aktiviteter

Menu