Aktivitet

Naturen i lokalområdet

Menneskets indflydelse på vores lokalområde de sidste 100 år

I kan tage kontakt til lokalhistorisk arkiv og undersøge, hvad der eksisterer af gamle kort over jeres område. Der er sikkert også en masse gamle billeder, hvor I kan se, hvordan tingene har ændret sig. Tag notater så I bedre kan huske, hvad I så, når I kommer hjem i spejderlokalet. Slut spejdermødet af med at diskutere det, I har fundet ud af i patruljen.

På Kort og Matrikelstyrelsens hjemmeside www.kms.dk kan man også finde forskellige historiske kort over hele Danmark

I kan f.eks. lave en planche eller en udstilling, hvor I prøver at vise, hvordan jeres lokalområde har ændret sig de sidste 100-150 år. Eller endnu længere tilbage, hvis I kan finde kort, der er så gamle. Jo ældre kortene er, jo tydeligere vil ændringerne være.

Lav tre (eller flere) kort over samme område, hvor I indtegner, hvordan det så ud f.eks. for 100 år siden, 50 år siden og nu. I kan have billeder af de forskellige typer huse, der er blevet bygget. Prøv at fokusere på de områder, der startede som natur, og som nu er inddraget til landbrug eller by. Åer, der er blevet rettet ud og ført tilbage til deres originale løb. Søer, der er anlagt eller sløjfet. Skove, der er plantet eller fældet.

Deltagere
3
30

Flere aktiviteter

Menu