Aktivitet

Mobning og patruljen

Foto: Ditlev Kirstein Hansen

Mobning og patruljen

Mobning er et emne der er oppe i tiden.
Vores fælles trivsel afhænger i høj grad af om vi føler os inde i eller uden for fælleskabet.

Indledning

I modsætning til i andre sammenhænge, så er vi som spejdere vant til at arbejde i mindre grupper, nemlig vores patruljer. Når man er sammen i en mindre gruppe, bliver man tvunget til at acceptere hinanden, for dem vi er, og lære at samarbejde på trods af eventuelle forskelligheder. Personer, som man måske ikke ville samarbejde med i andre sammenhænge, lærer man som spejder at få det bedste ud af det med, fordi man ser nødvendigheden af dette. Hvis blot en enkelt eller nogle få ikke er med, bliver opgaverne pludseligt meget større.

Beskrivelse

Sæt spejderne til at løse en opgave som kræver mange hænder eller mange hoveder. Fjern så nogle patruljemedlemmer for at symbolisere, at nogen er uden for fælleskabet eller ikke trives og derfor ikke yder deres bedste. Efterfølgende kan spejderne så lave den samme opgave igen, men nu med alle patruljemedlemmerne til rådighed.

Lavet af
Mads Anders Jensen
Tid
30 – 90 min
Deltagere
6
30
Udviklingsområder
Følelsesmæssigt
Socialt
Mærker

Flere aktiviteter

Menu