Luther stratego

Under Reformationen gjorde Luther oprør mod den katolske kirke og de hierarkier, der herskede her. På spejdernet.dk finder I et luthersk og oprørsk strategospil. Spillet indeholder forskellige figurer, der var afgørende under Reformationen. Spillet kan give en forståelse af de forskellige figurers betydning. Det er en god ide at gennemgå de forskellige kort, så alle forstår de forskellige korts karakter og betydning. Det giver også anledning til at gennemgå historiske nøglepersoner for Reformationen. Nøglepersonerne er:

• Bibelen

• Kejseren

• Paven

• Præsten

• De 95 teser

• Luther

• Din næste

Stratego kortene:

https://spejdernet.dk/luther-stratego

Tid
30 – 120 min
Deltagere
6
30
Udviklingsområder
Fysisk
Åndeligt
Socialt

Flere aktiviteter

Menu