Aktivitet

Luther glade dage: Gør op med hierarkier

Gør op med hierarkier

Luthers opgør med den katolske kirkes præstedømme betød en mere lige forståelse af mennesker. Det var ifølge Luther ikke kirken eller præsterne, der skulle besidde den endegyldige magt.

Hvad det betyder, kan I prøve i en leg. I skal hurtigst muligt stille jer på en række med ældste person forrest og yngste person bagerst. Det kan også være højeste forrest og laves bagerst. Når I står på en række, skal I rotere 180 grader, så I står modsat – altså yngste forrest og ældst bagerst. Herefter vender I jer alle mod ”Gud” ved at rotere 90 grader. Her vil alle deltagerne opleve at stå på linje og være lige.

Tid
15 – 60 min
Deltagere
5
30
Udviklingsområder
Åndeligt
Socialt

Flere aktiviteter

Menu