Aktivitet

Leg med et vandløb

Foto: Johny Kristensen

Forudsætninger:

At der i nærheden findes et lille vandløb, som kan bruges til formålet.

Forberedelser:

Aftal evt. med lodsejeren, at man kommer på dagen – der skal være plads til at opdæmme vandet lidt. Sæt på forhånd tid af efter mødet til at reetablere området, så evt. pinde m.m. ikke spærrer for vandet.

Beskrivelse: Byg en bæverdæmning Hvis bækken er lille, kan man bygge en dæmning på tværs. På den måde kan man dæmme vandet op som bæverne, så der dannes en lille sø foran dæmningen. Brug grene, sten og blade du finder på bredden og i bækken. (Der er mange som er glade for at bækken leder vandet væk. Før bækken forlades, skal dæmningen brydes ned, så vandet kan strømme frit igen.)

-Byg en bro Find grene eller andre ting som kan bruges til at bygge en bro over bækken. Den skal kunne holde til at man går på den.

-Gå i en å Tag gummistøvler på og følg bækken som den løber af sted. Nogle steder kan man gå nede i vandet – andre steder må du op på kanten. Hvad oplever du?

Lavet af
Udfordrende aktiviteter – Bæver
Tid
60 – 90 min
Deltagere
4
20

Flere aktiviteter

Menu