Forfatter: Marie E. Nielsen

Vendespil med billeder af jungledyr.

Spillet spilles som et almindeligt vendespil. Man kan vælge at lave brikker med Junglebogens dyr, så børnene lærer disse at kende gennem leg.

Det kan evt. være et kort med billede af et jungledyr, som skal passe sammen med et kort med navnet på dyret.

{kf:sysCategory(header: '{v:l(key: \'categoryTag\')}', field: 'tx_kfumsitepackage_activity_tag', recordUid: record.uid, table: 'pages', linkPageUid: settings.activity.searchUid, linkCatParamName: 'tx_solr[filter][tag]', catPrefixTitle: '', cssClass: 'activityCategory', linkCatType: '')}
{kf:sysCategory(header: '{v:l(key: \'categoryDuration\')}', field: 'tx_kfumsitepackage_activity_duration', recordUid: record.uid, table: 'pages', linkPageUid: settings.activity.searchUid, linkCatParamName: 'tx_solr[filter][]', cssClass: 'activityCategory', linkCatType: 'duration')}

Materialer

18x2 brikker pr. hold

Enheder

Deltagere

Min. 2

Max. 9