14-10-2017
Find ud af, hvad konsekvensen er, hvis nogen overtræder love og regler. Oplev et retsmøde eller få besøg af politiet eller af en advokat.

Hvad siger loven?

Find ud af, hvad love og regler betyder i praksis. Oplev et retsmøde eller få besøg af politiet eller af en advokat for at høre om regler og hvordan det straffes, hvis de bliver overtrådt.

Materialer

Ingen - ud over aftale om besøg.

Enheder

Deltagere

Min. 6

Max. 40

Kompetencezoner