Foto: Mickey M Cubbin
17-12-2017
Forfatter: Mads Anders Jensen
Udfordre spejdernes evne til at genkende landskabet, ved at sætte dem af et sted de ikke kender, med intet andet end kort og kompas. Spejderen skal da selv finde vej hjem eller videre

Find hjem/frem fra et ukendt sted

Denne aktivitet udføres bedst når man er afsted på tur, og befinder sig i et område man ikke kender godt i forvejen. Der ud over kunne det fx. være bedst hvis man brugte en skov som afsætningssted, da fraværet af vejnavne og andre faste holdepunktet gør det mere udfordrende. 

Ideen er at patruljen skal køres ud et sted, måske med bind for øjnene, og sættes af uden at vide hvor de befinder sig. Her fra skal de finde hjem til basen, eller frem til et punkt på kortet som de får udleveret. 
-Find et kort over området.  
-Sørg for at patruljen har et eller flere kompasser.
-Tag mobiltelefoner fra patruljemedlemmerne, så de ikke bare tænder for GPS'en og finder deres position. 
-Læg gerne en eller flere af deres telefoner i en nødkonvolut, som kan brydes hvis det skulle blive nødvendigt. 

{kf:sysCategory(header: '{v:l(key: \'categoryTag\')}', field: 'tx_kfumsitepackage_activity_tag', recordUid: record.uid, table: 'pages', linkPageUid: settings.activity.searchUid, linkCatParamName: 'tx_solr[filter][tag]', catPrefixTitle: '', cssClass: 'activityCategory', linkCatType: '')}
{kf:sysCategory(header: '{v:l(key: \'categoryDuration\')}', field: 'tx_kfumsitepackage_activity_duration', recordUid: record.uid, table: 'pages', linkPageUid: settings.activity.searchUid, linkCatParamName: 'tx_solr[filter][]', cssClass: 'activityCategory', linkCatType: 'duration')}

Materialer

Kort over området, Kompas og Mobiltelefon i nødkonvolut

Enheder

Deltagere

Min. 3

Max. 20