Faste for miljøet

Oprindeligt var fastelavnsfesten den sidste dag inden fasteperioden på 40 dage startede. Fasten er en meget gammel tradition og eksisterede endda allerede inden kristendommen.
Ifølge Biblen fastede Jesus i 40 dage i ørkenen. Fasten som kristen tradition er en oplagt måde at sammenkoble kristendommen med nutidens miljøproblematikker. Når man fastede i 40 dage op til påske, gjorde man det for at vise sin hengivenhed (kærlighed, trofasthed, troskab) overfor Gud. Når man hengav sig på denne måde, var det så at sige for at leve sig ind i, hvordan Jesus ofrede sig og led for at frelse menneskene på jorden.
Når man faster i kristendommen, afholder man sig fra at spise kød og lækkerier. Fasteperiodens måltider var således mere simple og for nogle betød det, at de kunne måtte indtage ét stort måltid om dagen.

Når man faster, sætter man sine fysiske behov på pause og fokuserer med sin bevidsthed på det at afholde sig fra noget. Man kan blive bevidst om behovet for bestemte vaner.

I dag har vi mange vaner og hverdagsting, som vi er vant til at gøre, men mange af disse vaner er belastende for vores verden og miljøet. Lav i fællesskab eller i patruljerne en brainstorm over, hvilke ting, I til dagligt gør, som belaster miljøet. Når spejderne har brainstormet omkring mulige tiltag, som de kan gøre for at spare på miljøet, kan I sammen udarbejde en officiel aftale, som alle spejdere skal underskrive.

Inspiration til lederen kan findes på linket.

Hjælp/inspiration til lederen:

– Faste kan bestå af mange ting. For at hjælpe spejderne i gang kan ting som at afholde sig fra mobiltelefonen, fjernsyn eller lignende. elektronik i bestemte perioder måske være en inspiration. Hvis alle spejdere i gruppen aftalte ikke at se tv i en periode, hvor meget strøm ville man så spare miljøet for?

– Mange er også vant til at bruge bilen i stedet for at cykle eller at tage bussen. Hvis alle spejdere aftalte at cykle fremfor at køre eller blive kørt, hvilken betydning ville det så have?

– En kødfri mandag er godt miljøet, men en længere kødfri periode vil selvfølgelig være endnu bedre.

– Spare på vand: Tag en snak med spejderne om, hvor meget vand de bruger, når de går i bad. Går de i bad hver dag? Hvordan kan de spare på vandet?

Tid
30 – 90 min
Deltagere
4
20

Flere aktiviteter

Menu