28-04-2016
Lav et sted til jeres bål hvor varmen bliver brugt mere effektivt

En simpel måde at udnytte sit brænde bedre på, og dermed skåne naturen for brug af for meget træ, er ved at lave effektive bål.

På billedet ses en båltype, som er lavet inde i to sammensvejsede fælge. På den måde bliver varmen koncentreret om den gryde som står ovenpå. 

Det kræver selvfølgelig udstyr til at svejse og skære i metal, men måske en forælder i gruppe har sådan noget udstyr.

{kf:sysCategory(header: '{v:l(key: \'categoryTag\')}', field: 'tx_kfumsitepackage_activity_tag', recordUid: record.uid, table: 'pages', linkPageUid: settings.activity.searchUid, linkCatParamName: 'tx_solr[filter][tag]', catPrefixTitle: '', cssClass: 'activityCategory', linkCatType: '')}
{kf:sysCategory(header: '{v:l(key: \'categoryDuration\')}', field: 'tx_kfumsitepackage_activity_duration', recordUid: record.uid, table: 'pages', linkPageUid: settings.activity.searchUid, linkCatParamName: 'tx_solr[filter][]', cssClass: 'activityCategory', linkCatType: 'duration')}

Materialer

To fælge og svejseudstyr

Enheder

Deltagere

Min. 2

Max. 4