Spejderne stiller sig i en tætsluttet cirkel, skuldre ved skuldre.

En spejder står midt i cirklen.

Spejderen i midten skal nu gøre sig helt stiv i kroppen.

Denne spejder bringes nu ud af sit balancepunkt ved at spejderne i cirklen forsigtigt vælter spejderen rundt i cirklen.

Alle skal deltage aktivt i øvelsen og sørge for at ingen ”falder” på gulvet. Personen i midten bliver lige så stille skubbet rundt i kredsen med fødderne stående på samme plads hele tiden.

{kf:sysCategory(header: '{v:l(key: \'categoryTag\')}', field: 'tx_kfumsitepackage_activity_tag', recordUid: record.uid, table: 'pages', linkPageUid: settings.activity.searchUid, linkCatParamName: 'tx_solr[filter][tag]', catPrefixTitle: '', cssClass: 'activityCategory', linkCatType: '')}
{kf:sysCategory(header: '{v:l(key: \'categoryDuration\')}', field: 'tx_kfumsitepackage_activity_duration', recordUid: record.uid, table: 'pages', linkPageUid: settings.activity.searchUid, linkCatParamName: 'tx_solr[filter][]', cssClass: 'activityCategory', linkCatType: 'duration')}

Materialer

Ingen

Deltagere

Min. 6

Max. 11

Kompetencezoner